Pražská hygiena zarmoucena odchodem přední české viroložky MUDr. Martiny Havlíčkové, CSc.

S hlubokým zármutkem přijala Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") zprávu o úmrtí přední české viroložky  MUDr. Martiny Havlíčkové, CSc., která po dlouhé těžké nemoci zemřela dne 29. prosince 2019 ve věku 59 let. Paní doktorka Havlíčková pracovala dlouhá léta jako vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a vedoucí Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz Státního zdravotního ústavu. (SZÚ). Často spolupracovala také přímo s HSHMP, kdy se například pravidelně jako host účastnila podzimních tiskových konferencí a vzdělávacích akcí HSHMP věnovaných možnostem předcházení chřipkovým onemocněním.

 

 

Nejbližší kolegové paní doktorky ze Státního zdravotního ústavu zveřejnili na internetových stránkách SZÚ v souvislosti s touto smutnou událostí nekrolog paní doktorky. HSHMP tento nekrolog v plném znění zveřejňuje také na svých internetových stránkách:

 

            Nekrolog - MUDr. Martina Havlíčková, CSc. 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

s hlubokým smutkem Vám oznamujeme, že zemřela MUDr. Martina Havlíčková, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku
a dlouholetá vedoucí Oddělení respiračních, střevních a exantematických virových nákaz Státního zdravotního ústavu.

 

Svůj profesní život věnovala rozvoji komplexního přístupu k diagnostice a surveillance chřipky a dalších respiračních virových agens. S jejím významným přispěním se podařilo vyřešit krizové situace spojené s pandemií chřipky v roce 2009, úspěšně zavedla sentinelovou surveillance chřipky a dalších akutních virových respiračních infekcí. Byla neúnavným propagátorem očkování proti chřipce, za jejího významného přispění je Česká republika jedním z prvních evropských států, kde se plošně používá kvadrivalentní vakcína. Pod jejím vedením byla Národní referenční laboratoř pro chřipku úspěšně a plnohodnotně zařazena do sítě laboratoří spolupracujících s WHO a díky jejímu úsilí byla ČR první zemí 
z bývalého východního bloku, která splnila náročná kritéria pro toto členství.

 

Byla aktivní členkou European Influenza Surveillance Scheme, nyní EISN (European Influenza Surveillance Network).
 

Všichni jsme Martinu znali nejen jako fundovaného odborníka, ale i jako nesmírně obětavou a lidskou bytost, která po sobě zanechala obrovský kus práce. Svůj boj s dlouhou a vyčerpávající nemocí prohrála 29. 12. 2019.
 

Věnujme jí tichou vzpomínku.
 

Helena Jiřincová, Jan Kynčl, Klára Labská, Barbora Macková

 


 

Čest její památce!

 

V Praze 7. 1. 2020

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy