Pražští hygienici aktivně slaví Den zdraví (7. dubna)

Na počest založení Světové zdravotnické organizace (WHO) - 7. dubna 1948 - se po celém světě každoročně slaví Světový den zdraví. U této příležitosti se konají různé akce zaměřené především na prevenci onemocnění a zlepšení kvality života. Pražští hygienici se každoročně aktivně zapojují do aktivit spojených se Světovým dnem zdraví. "Naposledy jsme připravili Den zdraví pro studenty i učitele na středním odborném učilišti služeb v Praze 9," říká Anna Füleová, vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen HSHMP"). Tento den zdraví byl cíleně zaměřen na prevenci civilizačních chorob a uskutečnil se 3. dubna. Celou Akci spolu s odborníky z HSHMP zastřešovali také zástupci Státního zdravotního ústavu, krajský koordinátor BESIP a studenti SZŠ a VOŠ z Alšova nábřeží, Praha 1.

 

Cílem letošního Světového dne zdraví je, aby co nejvíce lidí trpících depresemi, hledalo účinnou pomoc. Proto se studenti hned na začátku akce mohli například dozvědět, že depresí jsou nejvíce ohroženi mladiství, ženy po porodu a osoby nad 60 let.  Ženy přitom trpí depresí častěji než muži.

 

A jak vypadal Den zdraví na odborném učilišti v Praze 9 krok za krokem?

Zaměstnanci HSHMP kladli apel především na letošní téma Světového dne zdraví, kterým je deprese. Už u vchodu proto na toto téma upozorňovala příchozí velká tabule (foto č. 1).

 

Fotografie č. 1: Letošní Světový den zdraví má podtitul „DEPRESE“

 

Den zdraví pořádaný HSHMP se setkal s velkým zájmem z řad studentů i pedagogů. Účastníci akce, kterých bylo zhruba 200, využili všech nabízených aktivit. Teď na jaře byl velký zájem o konzultace v oblasti zdravého životního stylu. Studenti si nechali spočítat a zkontrolovat, zda jejich tělesné proporce odpovídají tabulkám (foto č. 2).

 

Fotografie č. 2: Konzultace tělesných parametrů

 

Kuřákům potom byla nabídnuta možnost nechat si změřit CO ve vydechovaném vzduchu a následně si mohli nechat otestovat svoji závislost na nikotinu pomocí Fagerströmova dotazníku (foto č. 3).

 

Fotografie č. 3: Měření oxidu uhelnatého u kuřáků

 

 

Měření krevního tlaku využili téměř všichni účastníci akce bez rozdílu věku - studenti i pedagogové (foto č. 4).

 

Fotografie č. 4: Měření krevního tlaku

 

Pozitivně vnímána byla také možnost nácviku samovyšetření prsu a varlat, které má z hlediska preventivního velmi důležitou roli a slouží k včasnému odhalení nádorového onemocnění (foto č. 5).

 

Fotografie č. 5: Přednáška na téma samovyšetření prsu

 

Jak se správně a bezpečně chovat jako účastníci silničního provozu (chodci či řidiči motorového vozidla) zdůrazňoval krajský koordinátor BESIP Irenej Štalmach (foto č. 6).

 

Fotografie č. 6: Bezpečnost silničního provozu

 

Studentky SZŠ a VOŠ z oboru dentální hygienistka účastníkům Dne zdraví vysvětlovaly, jaké jsou správné postupy a techniky v provádění pravidelné ústní hygieny (foto č. 7).

 

Fotografie č. 7: Přednáška na téma: ústní hygiena

 

Epidemioložka HSHMP Michaela Turková se studenty diskutovala o tom, jaké jsou způsoby přenosu infekce HIV/AIDS (foto č. 8).

 

Fotografie č. 8: Prevence HIV/AIDS

 

Další zajímavé informace ke Světovému dni zdraví jsou dostupné na webových stránkách WHO http://www.who.int/kobe_centre/mediacentre/whd_2017/en/

 

V Praze dne 5. dubna 2017

 

Zpracovaly:

Ing. Anna Füleová, vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky

MUDr. Danuše Antošová, odborný rada oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky