Pražští hygienici aktivními účastníky pražských preventivně – osvětových událostí

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") přikládá velký význam zdravotní osvětě a prevenci. Proto se také HSHMP na území Prahy účastní celé řady významných akcí, na kterých se snaží široké veřejnosti prezentovat důležitá témata související s lidským zdravím. Jen v letošním roce se HSHMP na území metropole aktivně účastnila více než dvacítky událostí zdravotně – preventivně – osvětového charakteru.  V měsíci záři pražští hygienici zavítali 9. 9. na městskou část Praha 8, na prostranství před KD Krakov, kde  proběhl „Veletrh sociálních služeb a den zdraví“ a 11. 9. na městkou část Praha 22  - Uhříněves. Zde se uskutečnil  „Den zdraví a rovných příležitostí“.

V rámci těchto akcí byl pro Pražany připraven bohatý program, jehož cílem bylo mezi občany vzbudit větší zájem o péči o své zdraví a prevenci. Velký prostor pro  prezentaci  dostali i poskytovatelé zdravotních, sociálních a následných služeb.

 

Pražští hygienici, v rámci svého stanoviště,  nabídli občanům možnost změřit hodnotu krevního tlaku, dále nácvik správné techniky mytí rukou, která má bezprostřední vliv na prevenci a omezování šíření infekčních onemocnění.  Neopomněli ani témata týkající se prevence kouření a alkoholu. Na dětské návštěvníky se zaměřoval projekt primární prevence „Vidí mě?“, v jehož rámci se děti seznamují s významem barevnosti oblečení pro bezpečnost na komunikacích.

 

FOTO: ilustrační obrázek

 

 

 


 

V průběhu roku se HSHMP dále účastnila dvou velmi prestižních událostí, o kterých referovala na svých internetových stránkách:

Den zdraví Ministerstva zdravotnictví 1. 6. 2019 na pražském Palackého náměstí

 

Charitativní běh Run for help  na podporu tělesně handicapovaných dětí – 8. 6. 2019  – pražský park Landronka

 Další akcí, na které pražské hygieniky s preventivně – osvětovými aktivitami může veřejnost potkat je událost „Rozloučení  s létem“ , která se ve čtvrtek 10. října od 9 do 16 hodin uskuteční v městské části Praha 6 na místě zvaném Předpolí Obory Hvězda. Pokud budete mít chvilku, neváhejte pražské hygieniky na akci navštívit. Budete srdečně vítáni. Pražští hygienici nabídnou veřejnosti témata související s prevencí nadměrného užívání alkoholu a kouření tabákových výrobků. Současně také preventivní program "Vidí mě?" zaměřený na bezpečnost chodců a cyklistů v silničním provozu. Na stánku HSHMP bude současně k dispozici celá řada zajímavých výchovně - vzdělávacích materiálů.

 

V Praze 4. 10. 2019

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP