Pražští hygienici dotace na ozdravné pobyty pro školáky vítají

Špatná smogová situace byla letos na území Prahy opakovaně zaznamenána na přelomu ledna a února. Při této příležitosti pražští hygienici doporučovali omezení pohybu venku a to nejen osobám s chronickými dýchacími obtížemi a kardiovaskulárními onemocněními, ale obecně i starším lidem a dětem.

 

Jedonou z možností, jak posílit imunitní systém dětí a mladistvých pro takové situace, je vyslat je na ozdravné pobyty mimo Prahu.

 

„Efektivní jsou pobyty v době plné topné sezóny (v listopadu až dubnu), na kterých je správně a vyváženě zařazeno střídání pohybové činnosti, vzdělávání a odpočinku v objektech s odpovídajícími podmínkami pro pobyt i stravování. Prokazatelný efekt má pobyt alespoň dvoutýdenní. Optimální je to pro děti od pěti let věku. Mladší děti mohou být stresovány odloučením od rodičů, což zdravotní efekt pobytu naruší,“ doplnila Blanka Kučerová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých Hygienické stanice hlavního města Prahy.

 

Již v 90. letech minulého století bylo Státním zdravotním ústavem Praha prokázáno, že pobyt dětí ve škole v přírodě (či jiný typ ozdravného pobytu v oblastech s nižším stupněm znečištění ovzduší) je významným kompenzačním opatřením pro děti, které trvale žijí v oblastech se zhoršenou kvalitou životního prostředí.

 

O peníze na ozdravný pobyt, který nesmí být kratší než pět dní, mohou žádat do 3. listopadu – mateřské a základní školy, ale i lesní školky a dětské skupiny.


Podmínkou je, že musí ležet v místě, kde denní koncentrace prachových částic v pětiletém klouzavém průměru přesahovala 50 mikrogramů na metr krychlový. Seznam lokalit, a to, které školské zařízení může žádat o příspěvek na ozdravné pobyty, najdete na stránkách Státního fondu životního prostředí: https://www.sfzp.cz/sekce/890/k-vyzve-13-2017/

 

V Praze 11. září 2017

 

Mgr. Dana Mertová
tisková mluvčí HSHMP