Pražští hygienici informují o aktuální kvalitě vody na sledovaných pražských přírodních koupalištích

Pražští hygienici informují o aktuální kvalitě vody na sledovaných pražských přírodních koupalištích

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje širokou veřejnost o výsledcích plánovaných odběrů vzorků vody na sledovaných pražských přírodních koupalištích, které se uskutečnily dne 8. 7. 2019.

Odběry vzorků probíhají přesně dle schváleného Monitorovacího kalendáře pro rok 2019.

 

 

Ukazatelem “jakost vody“ 1 – voda vhodná ke koupání byly k výše uvedenému datu odběru vzorků vody hodnoceny biotop Radotín, biotop Lhotka, přírodní koupaliště Motol, přírodní koupaliště Džbán a betonová nádrž Divoká Šárka.

 

Na přírodním koupališti Hostivař dosáhla voda ukazatele “jakost vody“ hodnoty 3 – zhoršená jakost vody,  a to z důvodu výskytu většího množství sinic. V tomto případě již existuje mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku alergických reakcí spojených s vodní rekreací zvláště u citlivých jedinců. Po koupání se doporučuje osprchovat.

 

FOTO: ilustrační obrázek

 

Zdroj: www.kudyznudy.cz - CzechTourism

 

Přesto HSHMP doporučuje po každém koupání v přírodním koupališti důkladné osprchování pitnou vodou.

 

Aktuální informace ke kvalitě vody v přírodních koupalištích, nádržích určených ke koupání a stavbách ke koupání se systémem přírodního způsobu čištění vody naleznete na stránkách http://www.hygpraha.cz/koupaliste.aspx

 

V Praze 11. 7. 2019

 

Ing. Pavel Šebák
odbor hygieny obecné a komunální
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Rytířská, Praha 1