Pražští hygienici informují o aktuální kvalitě vody na sledovaných pražských přírodních koupalištích

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje širokou veřejnost o výsledcích aktuálních plánovaných odběrů vzorků vody na sledovaných pražských přírodních koupalištích.  Odběry vzorků probíhají dle schváleného Monitorovacího kalendáře pro rok 2019.Z důvodu poklesu počtu sinic vyhodnocených na základě obdržených výsledků laboratorních analýz dne 7. 8. 2019 vydala HSHMP opatření obecné povahy, kterým byl zrušen zákaz koupání na přírodním koupališti Hostivař. Voda ke koupání je zde momentálně hodnocena ukazatelem  jakosti vody = 4voda nevhodná ke koupání.  HSHMP i přes pokles počtu sinic v posledním rozboru však nedoporučuje, vzhledem k neodpovídajícím hygienickým požadavkům vody, koupání a provozování vodních sportů zejména dětem, těhotným ženám, osobám trpícím alergií a osobám s oslabeným imunitním systémem. Voda může představovat pro uživatele zdravotní riziko.Na koupališti Džbán je voda hodnocena ukazatelem jakosti vody = 3zhoršená jakost vody, a to z důvodu zvýšeného výskytu sinic. V tomto případě již existuje mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku alergických reakcí spojených s vodní rekreací zvláště u citlivých jedinců.
 Na zbylých koupalištích jako je Motol, biotopy Lhotka a Radotín a betonová nádrž Divoká Šárka je voda hodnocena ukazatelem jakosti vody = 1 – voda vhodná ke koupání.
 


 

FOTO: ilustrační obrázek

 

Zdroj: www.kudyznudy.cz - CzechTourism

 

HSHMP doporučuje po každém koupání v přírodních koupalištích důkladné osprchování pitnou vodou.

 

Aktuální informace ke kvalitě vody v přírodních koupalištích, nádržích určených ke koupání a stavbách ke koupání se systémem přírodního způsobu čištění vody naleznete na stránkách http://www.hygpraha.cz/koupaliste.aspx .

 

Obecné informace o koupání ve volné přírodě - informace o rizicích spojených s koupáním ve volné přírodě, informace o způsobu hodnocení jakosti vod, údaje o tom, jaké lokality a kdy jsou sledovány včetně zákonů a vyhlášek, které se ke koupání ve volné přírodě vztahují - obsahuje specializovaná rubrika na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu - přímý link ZDE.

 

V Praze 9. 8. 2019

 

Ing. Pavel Šebák
odbor hygieny obecné a komunální
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Rytířská, Praha 1