Pražští hygienici informují o aktuální kvalitě vody na sledovaných pražských přírodních koupalištích

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") informuje širokou veřejnost o výsledcích plánovaných odběrů vzorků vody na sledovaných pražských přírodních koupalištích, které se uskutečnily dne 19. srpna 2019.  Odběry vzorků probíhají dle schváleného Monitorovacího kalendáře pro rok 2019.


Oproti posledním výsledkům došlo ke zhoršení kvality vody na přírodním koupališti Džbán, kde HSHMP vyhodnotila výsledky kvality vody ukazatelem  jakosti vody = 4voda nevhodná ke koupání,  a to z důvodu přemnožení sinic. HSHMP nedoporučuje, vzhledem k výsledkům vyšetření, koupání a provozování vodních sportů zejména dětem, těhotným ženám, osobám trpícím alergií a osobám s oslabeným imunitním systémem.


Stejné hodnocení platí také pro přírodní koupaliště Hostivař, teda ukazatel jakosti vody = 4. Voda může představovat pro uživatele zdravotní riziko.


Voda vhodná ke koupání tudíž hodnocení ukazatelem jakosti vody = 1 je na koupališti Motol, biotopech Radotín a Lhotka a v Divoké Šárce.


 

FOTO: ilustrační obrázek

 

Zdroj: www.kudyznudy.cz - CzechTourism

 

HSHMP doporučuje po každém koupání v přírodních koupalištích důkladné osprchování pitnou vodou.

 

Aktuální informace ke kvalitě vody v přírodních koupalištích, nádržích určených ke koupání a stavbách ke koupání se systémem přírodního způsobu čištění vody naleznete na stránkách http://www.hygpraha.cz/koupaliste.aspx .

 

Obecné informace o koupání ve volné přírodě - informace o rizicích spojených s koupáním ve volné přírodě, informace o způsobu hodnocení jakosti vod, údaje o tom, jaké lokality a kdy jsou sledovány včetně zákonů a vyhlášek, které se ke koupání ve volné přírodě vztahují - obsahuje specializovaná rubrika na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu - přímý link ZDE.

 

V Praze 23. 8. 2019

 

Ing. Pavel Šebák
odbor hygieny obecné a komunální
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální Rytířská, Praha 1