Pražští hygienici informují o kvalitě vody v pražských koupalištích

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) pravidelně sleduje jakost vody na pražských koupalištích a to včetně poskytování výsledků veřejnosti.
 
V souladu s platným monitorovacím kalendářem pro rok 2018 provedli aktuálně provozovatelé pražských koupališť, prostřednictvím akreditovaných laboratoří, odběry vzorků vody v pondělí 25. 6. 2018, tedy těsně před začátkem letních prázdnin. Na základě platných právních předpisů ČR výsledky rozborů následně poskytli k dispozici HSHMP.
 
FOTO: ilustrační obrázek
 
Zdroj: www.praha.eu
 
Na koupališti Motol a biotopu Radotín je voda ke koupání hodnocena ukazatelem 1 (voda vhodná ke koupání).
 
Na koupališti Džbán přetrvává snížená průhlednost a tím i ukazatel hodnocení je stále na stupni 2 (voda vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi).
 
V případě koupališť Hostivař a Šeberák je hodnocení ukazatelem “jakost vody“ na stupni 3 vzhledem k výskytu sinic a chlorofylu a, který může sloužit jako indikátor přítomnosti sinic.
 
I přesto, že je jakost vody v pražských koupalištích na přijatelné úrovni, doporučují hygienici lidem se po každém vykoupání důkladně osprchovat pitnou vodou.
 
Aktuální informace ke kvalitě vody v přírodních koupalištích, nádržích určených ke koupání a stavbách ke koupání se systémem přírodního způsobu čištění vody naleznete na stránkách http://www.hygpraha.cz/koupaliste.aspx.
 
 
V Praze 29. 6. 2018

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel