Pražští hygienici jsou na případný krizový stav spojený se spalničkami připraveni

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) si je plně vědoma nutnosti připravenosti na případné krizové situace. Příkladem takové krize může být eventuální výskyt skutečně velké epidemie spalniček v Praze.  HSHMP proto v průběhu letošního a minulého roku nabídla svým zaměstnancům možnost si nechat otestovat hladinu protilátek proti spalničkám a rovněž, v případě potřeby, očkování proti této velmi nakažlivé nemoci. Dnes je již celý proces organizačně uzavřen a tak je možné konstatovat, že na případný krizový stav související se spalničkami jsou pražští hygienici připraveni.


„Uvědomujeme si závažnost stavu, který by eventuální eskalace vývoje onemocnění spalničkami v Praze mohla přinést. Pokud bychom přípravu podcenili, mohl by případný výskyt onemocnění v našich řadách nepříjemně zkomplikovat naší činnost. V zájmu udržení zdraví našich zaměstnanců a v rámci preventivního přístupu k zamezení případných provozních komplikací jsme proto celý proces testování a očkování zorganizovali,“ vysvětluje MUDr. Zdeňka Jágrová, pověřená zastupováním ředitele HSHMP.


Testování se v průběhu dvou etap zúčastnilo 146 zaměstnanců pražské hygieny, což jsou téměř 2/3 všech  zaměstnanců. „Výsledky u 123 našich kolegů a kolegyň potvrdily dostatečnou hladinu protilátek proti spalničkám. Celkem 22 lidí mělo hladinu nízkou, která nezaručovala jejich ochranu. 1 člověk měl množství protilátek hraniční. Potěšitelná  je dále skutečnost, že 22 našich zaměstnanců také využilo možnost se nechat proti spalničkám naočkovat, pouze u 1 kolegyně nebylo očkování ze zdravotních důvodů možné provést," upřesňuje MUDr. Zdeňka Jágrová.

 

GRAFY: grafické znázornění průběhu testování a celkových výsledků

 

 

Zdroj: HSHMP


HSHMP je od 23. října roku 2018 držitelem prestižního titulu Podnik podporující zdraví 1. stupně a to v kategorii Malé a střední podniky. Soutěž o titul „Podnik podporující zdraví“ je od roku 2005 každoročně vyhlašována Hlavním hygienikem ČR a organizována Státním zdravotním ústavem se sídlem v Praze za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Mezi hlavní kritéria, která přihlášené subjekty musí splňovat, patří například podpora, ochrana a plánování zdraví na pracovišti, jejich uplatňování a výsledky podpory zdraví, politika firmy, ale také míra společenské odpovědnosti.

 

Osvětové materiály Státního zdravotního ústavu na téma spalničky:

 

leták "Spalničky (measles) – základní fakta o onemocnění" pdf; 76 kB
leták "Spalničky jsou závažné onemocnění" pdf; 627 kB
leták "SPALNIČKY jsou vysoce nakažlivé a závažné onemocnění" pdf; 139 kB

 

V Praze 1. 10. 2019

 

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP