Pražští hygienici kontrolují konopnou kosmetiku

Pražští hygienici se během uplynulého víkendu zaměřili na kontrolu konopné kosmetiky. Nedostatky zjistili jen formální a to v označování výrobků. 
 
Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se při cílené kontrole prodejců konopné kosmetiky na veletrhu Cannafest v pražských Letňanech (10. – 12. listopadu) zaměřila na plnění požadavků na označování kosmetických přípravků stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích. „Využili jsme kompetence, které máme jako místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze v zákoně o ochraně veřejného zdraví, a zacílili naší kontrolní činnost na výkon státního zdravotního dozoru u výrobců, dovozců a distributorů předmětů běžného užívání a to právě i v kategorii kosmetických přípravků,“ říká ředitel pražských hygieniků Jan Jarolímek s tím, že je s výsledkem této kontrolní akce spokojený. 
 
Jeho slova potvrzuje i vedoucí oddělení předmětů běžného užívání Pavel Zikl, který se kontrol přímo zúčastnil. „Během kontroly jsme zjistili pouze drobné nedostatky, například chybně uvedené datum minimální trvanlivosti nebo neúplnou adresu výrobce. Celkově jsme se zaměřovali na dodržování legislativních požadavků při prodeji a nabízení kosmetických přípravků,“ popisuje Pavel Zikl a dodává: „Kontrolovali jsme také, zda nedochází ke klamání spotřebitelů nepravdivými tvrzeními o účincích konopné kosmetiky.“
 
Obdobné kontroly budou ze strany pražských hygieniků pokračovat i nadále. „V následujícím cíleném dozoru se budeme zaměřovat i na podmínky výroby a další požadavky, které jsou na suroviny používané k výrobě kladeny,“ doplňuje ředitel Jarolímek.  

Potěšitelné je, že konopná kosmetika zkontrolovaná o víkendu pražskými hygieniky a zachycená  na přiložené fotografii v tomto případě legislativní požadavky na značení kosmetických přípravků splňovala a zakázaná zdravotní tvrzení neobsahovala.  
 
Foto: vyfocená kosmetika na obrázku kontrole pražských hygieniků vyhověla

 

  
 Zdroj: HSHMP
 
V Praze dne 16. 11. 2017
 
RNDr. Jan Jarolímek, Ph. D., MBA
ředitel