Pražští hygienici na Dnech geografie – Dnu zdraví 2018

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) uspořádala ve čtvrtek 22. listopadu 2018, za pomoci studentů Přírodovědecké fakulty UK (PřF UK) a centra Geoqol, Den zdraví, který se konal v rámci Dnů geografie. Akce se uskutečnila v sídle PřF UK v Praze 2 na Albertově. Letošního ročníku se zúčastnilo okolo 230 dětí, studentů a pedagogů. Cílem Dne zdraví bylo podpořit zdravý životní styl návštěvníků, zvýšit zdravotní gramotnost a informovat účastníky o tom, jak správně pečovat o své zdraví, a jak předcházet zdravotním potížím. Před samotným konáním akce HSHMP zveřejnila na svých internetových stránkách pozvánku pro veřejnost.

 


Účastníci této akce měli možnost si nechat změřit krevní tlak, zvážit se a dozvědět se více o skladbě svého těla, tj. množství tělesného tuku a kosterní svaloviny v procentech, viscerálního tuku a hodnoty BMI. Zjištěné hodnoty byly návštěvníkům zaznamenány do „Zdravotního osvědčení“ a náležitě vysvětleny. Stejně jako v předešlých ročnících byla na místě přítomna také lékařka z  HSHMP, se kterou mohli celkové výsledky prokonzultovat.

 

FOTO č. 1

 

Zdroj: HSHMP
 

Nedílnou součástí tohoto dne byly také interaktivní stanoviště, na kterých se zájemci mohli dovědět řadu zajímavých a užitečných informací:
 

„Umíš se umýt?“ – na tomto stanovišti si návštěvníci měli možnost vyzkoušet, jak jsou na tom s hygienou rukou, a zda si opravdu umí správně umýt ruce. Své snažení si následně zkontrolovali pod UV lampou, kde jim byly ukázány případné nedostatky.

 

FOTO č. 2

 

Zdroj: HSHMP

 

Nácvik samovyšetřování prsou a varlat – řada návštěvníků akce neváhala a opravdu si vyzkoušela správné způsoby vyšetření prsou a varlat na vystavených modelech a dozvěděla se tak řadu praktických důležitých informací o této problematice.   

 

 FOTO č. 3

 

                                                 

Zdroj: HSHMP

 

Prevence kouření – zájemci si mohli prohlédnout modely plic (zdravé, s emfyzémem a s rakovinou), model dehtu vznikající při kouření a hlenu, který vykašlávají kuřáci postižení chronickou obstrukční plicní nemocí. Kuřáci měli možnost nechat si změřit množství CO ve vydechovaném vzduchu a popovídat si o kladech a záporech nových forem kouření


„Alkobrýle“ – díky těmto speciálním brýlím si návštěvníci mohli uvědomit, jak alkohol mění prostorové a zrakové vnímání, chování člověka, a že k činnostem vyžadující zvýšenou pozornost opravdu nepatří.

 

FOTO č. 4

 

Zdroj: HSHMP

 

V říjnu na Velkém dni zdraví v KC Novodvorská

 

Pražští hygienici se podobné akce zúčastnili pře více než měsíce -  v KC Novodvorská na Praze 4, v rámci Velkého dne zdraví, který pořádala MČ 4. HSHMP na této akci zajišťovala měření antropometrických parametrů, prevenci kouření, „alkobrýle“ a také nácvik správné hygieny rukou.

 

FOTO č. 5

 

Zdroj: HSHMP

 

Stručná bilance

 

Za rok 2018 se zaměstnanci HSHMP podíleli na přípravě deseti „Dnů zdraví“ pro širokou veřejnost a jednoho  „Dne zdraví“ pro zaměstnance HSHMP. Veškeré informace o podobných preventivních akcích pražských hygieniků můžete zjistit na webových stránkách HSHMP – www.hygpraha.cz. V jarních a především letních měsících se zde můžete dozvědět, kdy a kde se podobné akce, tzv. „Dny zdraví“, budou konat. V rámci těchto akcí máte možnost získat řadu odborných doporučení, jak o sebe lépe pečovat, jakým způsobem se lépe stravovat, jak předcházet vzniku civilizačních chorob, tedy jak potlačovat rizikové faktory chronických neinfekčních chorob a naopak posilovat ty protektivní.

 

V Praze 3. 12. 2018

 

Ing. Jana Zónová

odborný rada podpory zdraví a zdravotní politiky
Kancelář ředitele HSHMP