O celostátní seminář epidemiologů pod taktovkou pražské hygieny byl zájem

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) uspořádala v jarních měsících letošního roku odborný Mezikrajský seminář epidemiologů. Seminář, který se konal pod záštitou náměstkyně ministra zdravotnictví pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygieničky ČR Mgr. Evy Gottvaldové, náměstka primátorky hlavního města Prahy pro zdravotnictví Ing. Radka Lacka a ředitele Hygienické stanice hlavního města Prahy RNDr. Jana Jarolímka, Ph. D., MBA se ze strany odborné veřejnosti setkal s velkým zájmem. Na akci dorazilo téměř 140 účastníků.
 
Na setkání do Prahy se sjeli epidemiologové ze všech krajských hygienických stanic, odborníci ze Státního zdravotního ústavu a také Ministerstva zdravotnictví. "Účast byla opravdu hojná, což nás velmi těšilo. Nadto byla velmi zajímavá i diskutovaná témata a věcné a odborné diskuze se vedly na různá aktuální témata jako jsou třeba vysoce nakažlivé nemoci, přeshraniční hrozby infekčních onemocnění, preventabilní infekce, respirační a alimentární nákazy nebo také situace ohledně povinného a nepovinného očkování v Česku," upřesňuje šéf pražských hygieniků Jan Jarolímek.

 
 
 

Skoro 140 účastníků odborně zaměřené akce diskutovalo ve vyhrazených prostorách Státního zdravotního ústavu ve Šrobárově ulici na v Praze na Vinohradech, poslední den pak proběhl odborný blok na Letišti Václava Havla v Praze - Ruzyni.

K významu, průběhu a celkovému shrnutí semináře se vyjádřila ředitelka sekce ochrany a podpory veřejného zdraví HSHMP Pavla Svrčinová: „Tento mezikrajský seminář je pořádán každoročně. V pořadatelství se střídá pět hygienických stanic, konkrétně z krajů Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického a také pražská hygiena. Mezikrajské epidemiologické semináře mají tak mnohaletou tradici. Jejich obsah je určen všem řadovým zaměstnancům protiepidemických odborů hygienických stanic. Program byl koncipován tak, že zajistil výměnu zkušeností s infekčními onemocněními, které se vracejí  jako jsou spalničky, příušnice, některé alimentární nákazy a to včetně cest jejich šíření.  Navíc došlo k prezentaci významných kazuistik. Odborné přednášky mezikrajských seminářů však přinášejí také řadu zcela nových informací, takže jsou inspirací i pro další diskuze či určování nových postupů v naší práci. Organizační příprava nám zabrala několik měsíců. Od účastníků máme pozitivní ohlasy co se týče nejen témat zařazených do odborného programu semináře, ale také ohledně samotného organizačního zabezpečení akce.“
 
FOTA č. 1 a 2: účastníci semináře diskutovali na celou řadu zajímavých a důležitých témat
 

Zdroj: HSHMP
 

Zdroj: HSHMP
 
FOTO č. 3: odborný program probíhal v budově Státního zdravotního ústavu v Praze na Vinohradech
 

Zdroj: HSHMP
 
V Praze 6. 9. 2018
 
Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí