Pražští hygienici nabádají k opatrnosti při internetovém nákupu kosmetiky

Dodané zboží jiné než objednané, výrobky kvalitativně horší než původně inzerované, falzifikáty, případně zboží nedodané vůbec. I takové jsou zkušenosti některých spotřebitelů, kteří si pro své blízké pod vánoční stromeček objednají kosmetické výrobky prostřednictvím nejrůznějších pochybných, většinou zahraničních internetových e-shopů. Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) proto spotřebitele v rámci svých preventivně-osvětových aktivit vyzývá, aby při nákupu kosmetiky přes e-shopy byli maximálně obezřetní.


Ze zkušeností HSHMP plyne, že hlavně v předvánočním období se často aktivují nekalé internetové obchody, které využívají skutečnosti, že vánoční dárky se obvykle nakupují v předstihu, ale k jejich rozbalení a použití dochází až po Štědrém dni. Po rozbalení dárku a pokusu jej reklamovat obvykle zákazník zjistí, že obchod je již nekontaktní, případně dokonce zrušený. Vzhledem k působnosti provozovatelů takových E-shopů v zahraničí, mimo území EU, a neexistenci obchodního zastoupení v ČR je vymožení práva v takových případech téměř nemožné.


Proto HSHMP uvádí postup jak minimalizovat riziko nákupu padělku: 

 

► Nejjistější  je nákup na prověřených e-shopech, jejichž provozovatel v České republice fyzicky podniká tj. má existující provozovnu, kde je v případě nákupu problematického parfému (nebo jiného výrobku) možné výrobek reklamovat. Předností jsou e-shopy s vlastními kamennými obchody nebo výdejnami.


Nejrizikovější je nákup na „neznámých“ e-shopech, tj. pokud na nich není uvedena osoba provozovatele, nebo je uvedena firma s adresou mimo území EU.

 

FOTO: ilustrační obrázek

 

Zdroj: pixabay.com


Jak si prověřit nám neznámý e-shop s lákavou nabídkou?


► Prověřit si recenze o obchodu.
► Prověřit si osobu provozovatele v obchodním a živnostenském rejstříku – zaměřit se na detaily, jak dlouho podniká, co je předmětem podnikání, kde je situována adresa sídla, případně provozovny v porovnání s adresou na e-shopu apod.
► Ověřit adresu e-shopu v mapové aplikaci a zjistit je-li adresa existující a o jaký typ objektu jde.
► Ověřit registraci domény e-shopu (osoba, adresa, země).
► Pečlivě pročíst obchodní podmínky e-shopu.
► Případné nesrovnalosti konfrontovat s vysvětlením na telefonním kontaktu e-shopu.

 

Užitečné internetové odkazy:

 

Veřejný rejstřík a Sbírka listin https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Živnostenský rejstřík https://www.rzp.cz/

Vyhledávač majitelů internetových domén https://www.whois.com/whois

Vyhledávač majitelů internetových domén s koncovkou cz https://www.nic.cz/

Vyhledávač adres v mapách https://mapy.cz/


Co možná nevíte:


Pouze výrobce originálního parfému je schopen s jistotou určit, co je a není originálním přípravek. Tedy nejen spotřebitel, ale ani zaměstnanci HSHMP nemají možnost jednoznačně rozpoznat, že jde o padělek. O posouzení pravosti je nutné požádat výrobce nebo jeho oficiálního zástupce v ČR.


Kosmetické přípravky mohou být v průběhu času vyráběny s novými etiketami a se změněným složením, a tedy například i jinak vonící. K rozporu s platnou legislativou nedochází ani v případech, kdy složení přípravku stejného názvu může být jiné pro distribuci do různých zemí, pokud je skutečné složení uvedeno na etiketě.


Obchodování a další nakládání s kosmetickými přípravky, které porušují práva k ochranné známce či neoprávněné užívání obchodní firmy je, dle § 268, zákona č. 40/2009 Sb., trestního  zákoníku, v platném znění, trestným činem, který šetří Policie ČR. HSHMP v případě podnětu prověřuje věc především z hlediska možného klamání spotřebitele a splnění podmínek pro uvádění kosmetických přípravků na trh.


Jak postupovat při podezření na zakoupení padělku kosmetického přípravku?


K prošetření možného klamání spotřebitele z důvodu podezření na prodej padělaných kosmetických přípravků je z výše uvedených důvodů nutné znát konkrétní údaje o podezřelém balení, tedy veškeré údaje uvedené na etiketě především číslo šarže, a pokud není k dispozici přímo fyzický výrobek pro zkoumání, tak je nutno doložit fotografie, ze kterých je možno výrobek identifikovat. Důležité je ve svém podání datum nákupu. V případě nákupu přes e-shop také doménu, ze které byl nákup objednán včetně linku. Podání musí obsahovat i údaje o podateli (platný telefon, email) k případnému doplnění podání.

 

V Praze 18. 12. 2018

 

Ing. Pavel Zikl

vedoucí oddělení hygieny předmětů běžného užívání