Pražští hygienici nadále pomáhají - sběr víček pokračuje

Zaměstnanci Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) nadále průběžně pokračují ve sbírce plastových víček od PET lahví, čímž pomáhají potřebným. Sběr víček na pražské hygieně probíhá již delší dobu na základě vzájemné spolupráce s městskou částí Praha 8 a rozhodnutí ředitele HSHMP Jana Jarolímka. O tom, že si sběr víček vzali pražští hygienici za svůj svědčí již třetí slavnostní předání nasbíraných víček, které se během jara uskutečnilo před Grabovou vilou, sídlem jednoho z pracovišť radnice „osmičky“ v ulici Na Košince v Libni. Na základě pověření ředitele HSHMP Jana Jarolímka dodávku nasbíraných víček předala ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) HSHMP Anna Füleová. Za MČ Praha 8 se předání zúčastnila radní Anna Kroutil.


„Přístupu zaměstnanců pražské hygieny si ceníme,“ podotkla radní Anna Kroutil. „Výtěžek ze sbírky víček skutečně potřebným pomáhá. Víčka od použitých lahví, mimo jiné i od pražských hygieniků, tak například pomohla malému Honzíkovi na nákup vozíku nebo malé Áje na nákup polohovací postele. Dalším z cílů sbírky je přispět na nákup vybavení pro dětskou urologii v Nemocnici Na Bulovce za účelem vyšetření močového měchýře a ledvin dětským pacientům hospitalizovaným na tomto oddělení,“ dodala radní Anna Kroutil.


FOTA č. 1 a 2: ředitelka HDM HSHMP Anna Füleová (první zleva) a radní MČ Praha 8 Anna Kroutil při předání víček – HSHMP tentokrát Praze 8 přivezla celá dvě osobní auta naplněná nasbíranými víčky

 


Zdroj: HSHMP

 


Zdroj: HSHMP

 

„Musím v této věci poděkovat nejen našim zaměstnancům, ale také všem Pražanům, kteří se spolu s námi na této sbírce podílejí. Mám z ní opravdu velkou radost a na fakt, že se pražská hygiena tohoto úsilí tak zodpovědně zhostila jsem patřičně hrdý," zdůraznil šéf pražských hygieniků Jarolímek.


Sběr PET víček na pracovištích pražské hygieny pokračuje. Víčka je možné odevzdávat v podatelnách HSHMP (podatelny ústředí a poboček najdete na těchto adresách: http://hygpraha.cz/obsah/kontakty_33_1.html

 

V Praze 24. 7. 2018

 


RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel