Další dvě vydařené zdravotně-výchovné akce pro Pražany

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se aktivně zapojila do realizace „Dne zdraví a rovných příležitostí“, který se uskutečnil dne 6. 9. 2017 v Divadle U 22 v pražské Uhříněvsi a „Sportovního dne pro zdraví a pohyb celé rodiny“, který se uskutečnil dne 10. 9. 2017 v areálu Hostivařské přehrady.

 

V rámci těchto akcí, jejíchž pořadatelem byla Městská část Praha 22 a Městská část Praha 15, byl pro Pražany připraven bohatý program s řadou aktivit se zaměřením na zdraví a zdravý životní styl.

 

Účastníci akcí měli možnost nechat si od nás změřit hodnotu krevního tlaku, dále využít možnosti měření tělesných parametrů a zjistit tak skladbu svého těla, zejména pak hodnotu rizikového tuku v těle, tzv. viscerálního tuku. Kuřákům jsme měřili CO ve vydechovaném vzduchu a testovali jsme stupeň jejich závislosti na nikotinu. Zájemcům o odvykání kouření byly předány kontakty na nejbližší terapeutická centra.

 

Fotografie 1: Měření tělesných parametrů v pražské Uhříněvsi


Zdroj: HSHMP

 

 

Fotografie 2: Měření krevního tlaku v pražské Uhříněvsi


Zdroj: HSHMP


 

Fotografie 3: Měření tělesných parametrů na Hostivařské přehradě


Zdroj: HSHMP


 

Fotografie 4: Měření krevního tlaku na Hostivařské přehradě

Zdroj: HSHMP

 

Účastníci obou Dnů zdraví měli také možnost vyjádřit spokojenost s navštívenou akcí pomocí grafického vyjádření (smajlíků). Výstupy z této ankety prezentují grafy 1-2.

 

Graf 1: Hodnocení spokojenosti účastníků akce v pražské Uhříněvsi

Zdroj: HSHMP


 

Graf 2: Hodnocení spokojenosti účastníků akce na Hostivařské přehradě

Zdroj: HSHMP

 

HSHMP srdečně zve zájemce o své zdraví na nejbližší zdravotně-výchovnou akci, Den zdraví, která se bude konat dne 16. 9. 2017 v Újezdě nad Lesy. Pozvánku na akci naleznete na našich webových stránkách:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/prazsti-hygienici-se-take-aktivne-podili-na-tydnu-zdravi-v-ujezde-nad-lesy-3257_3257_161_1.html

 
V Praze dne 12. 9. 2017

 

 

Ing. Anna Füleová
vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky