Pražští hygienici pokračují v účasti na zdravotně-výchovných akcích pro seniory: tentokrát na Praze 6

Jednu z významných aktivit Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) představuje činnost na úseku zdravotní politiky a podpory zdraví. HSHMP se proto  v průběhu roku účastní celé řady prospěšných zdravotně preventivních akcí. Jednou z nich se poslední květnovou neděli, 27. května 2018, stalo soutěžní odpoledne pro seniory a jejich vnoučata s názvem „Sportujeme v každém věku“. Ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu (FTVS) událost pořádala městská část Praha 6. Akce se uskutečnila na venkovním sportovišti FTVS na adrese José Martího 31 v Praze 6.

Organizátoři se  snažili  seniorům a jejich vnoučatům ukázat, že společné pohybové aktivity se dají provádět v každém věku. Nutno podotknout, že kromě samotných seniorů a jejich vnoučat se programu na místě samém účastnili i další zájemci o sport a zdravý životní styl všech věkových kategorií. Lidé měli možnost si pod odborným dohledem lektorů vyzkoušet zdravotní cvičení, fit jazz, minigolf, přesnou mušku při hodu míče na koš, jízdu na koloběžkách nebo šlapacích buginách. Nechyběl ani workshop, kde zájemcům shlédli ukázky základů sebeobrany, které si poté mohli sami vyzkoušet.
 
Stanoviště pražských hygieniků nabízelo pestré spektrum zdravotní prevence

Pořadatelé nezapomněli ani na podporu zdraví, která je v tomto věku velmi důležitá. Nejen senioři si mohli vyzkoušet nácvik první pomoci. Zaměstnanci HSHMP si připravili stanoviště zaměřené na podporu zdraví a zdravý životní styl. Zájemci měli možnost se nechat zvážit, zjistit, jak jsou na tom s hodnotami BMI, tělesným tukem, kosterní svalovinou nebo s viscerálním tukem. Veškeré hodnoty jim byly zaznamenány do karty, vysvětleny a případně konzultovány výživová doporučení a pohybové aktivity. Zájemci si dále mohli prohlédnout modely následků kouření, případně si nechat změřit množství oxidu uhelnatého ve vydechovaném vzduchu. Značný zájem lidé projevili o tak zvané "alkobrýle", díky kterým si mohli uvědomit, jak alkohol mění prostorové a zrakové vnímání.
 
FOTA č. 1 a 2: měření tělesných parametrů
 

Zdroj: HSHMP
 

Zdroj: HSHMP
 
FOTO č. 3:  účinky alkoholu na zrakové a prostorové vnímání
 

Zdroj: HSHMP
 
 
V Praze 4. 6. 2018


Ing. Jana Zónová
Kancelář ředitele