Pražští hygienici pomáhají - první pytel víček předán!

První pytel plastových víček, který nasbírali zaměstnanci Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") během února, doručila vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky Ing. Anna Füleová na radnici Městské části Praha 8. Víčka od ní převzala Mgr. et Mgr. Jana Solomonová, radní MČ Praha 8. Do sbírky se kromě pražských hygieniků zapojili i běžní občané, kteří na podatelny HSHMP víčka průběžně nosí. "Musím v této věci poděkovat nejen našim zaměstnancům, ale také všem Pražanům, kteří se spolu s námi na této sbírce podílejí. Mám z ní opravdu velkou radost a pevně doufám, že se cílený výsledek brzy podaří naplnit," říká Jan Jarolímek, šéf pražské hygieny.

 

Podatelny HSHMP využili jako sběrná místa ti Pražané, kteří mají pobočky HSHMP v blízkosti svého bydliště. Další sběrné místo je právě na radnici Prahy 8. Víčka sbírají také pražští policisté i žáci některých základních škol.

 

Sbírka bude pokračovat tak dlouho, dokud nevynese potřebné prostředky na koupi polohovacího lůžka a matrace pro Áju. Lékaři u ní v dětství diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu s vážnou poruchou hybnosti. Předčasně narozená Ája potřebuje polohovací postel, kterou by dokázala sama ovládat, protože se z polohy v lehu sama neposadí. Malá slečna bydlí se svojí maminkou samoživitelkou a navštěvuje sedmou třídu v Jedličkově ústavu. Učení ji moc baví. Nejraději má angličtinu, přírodopis a dějepis. Jejím snem je být v dospělosti překladatelkou.

 

Ája a její maminka již nyní děkují všem dárcům a sběračům PET víček, díky kterým si bude moci zakoupit dřevěné polohovací elektrické lůžko a pěnovou antidekubitní matraci v celkové výší 36.220 Kč.
 
 

Áje můžete přispět těmito způsoby:
1. Finančním příspěvkem na transparentní běžný účet vedený u Komerční banky, a.s., č. účtu: 115-4098040227/0100
2. Sběrem PET víček, která můžete odevzdat v podatelnách HSHMP (podatelny poboček najdete na těchto adresách: http://hygpraha.cz/obsah/kontakty_33_1.html, v  prostorách Úřadu městské části Praha 8 (Bílý dům, U Meteoru 6) nebo v Kulturním domě Krakov
 

 

V Praze 23. 3. 2017

 


RNDr. Jan Jarolímek, MBA

ředitel

 

Mgr. et Mgr. Jana Somolová, radní MČ pro Prahu 8 (na obrázku vlevo) přebírá od Ing. Anny Füleové první várku víček od zaměstnanců HSHMP.