Pražští hygienici pomáhají dobré věci – sběr víček od PET lahví pokračuje

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) pokračuje v úspěšné charitativní spolupráci s městskou částí Praha 8. Zaměstnanci a návštěvníci pracovišť HSHMP se zapojili k charitativní sbírce plastových víček od PET lahví. První část výtěžku pomohla třináctileté Áje získat polohovací postel. Ta ji vzhledem k diagnostikované mozkové obrně s velmi vážnou poruchou hybnosti nutně potřebovala. Dřevěné polohovací lůžko a pěnová antidekubitní matrace za 36 220,- Kč byly malé Áje zakoupeny 26. října. Další část sbírky se zaměřuje k podpoře koupě dětského cystoskopu pro urologická vyšetření nejmenších pacientů v rámci oddělení dětské chirurgie Nemocnice Na Bulovce.

 

V zastoupení ředitele HSHMP Jana Jarolímka došlo ke slavnostnímu předání víček dne 3. listopadu a to z rukou vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky HSHMP Anny Füleové, která tři pytle víček předala radní MČ Praha 8 Anně Kroutil. Výtěžek z této sbírky již poputuje na koupi zmiňovaného přístroje pro děti v Nemocnici Na Bulovce. "Skutečně velmi si vážím a oceňuji vřelý přístup nejen našich zaměstnanců, ale i návštěvníků našich jednotlivých poboček, kteří se do sbírky aktivně zapojili. Stejně tak jsem velmi hrdý na to, že je to právě mnou řízená Hygienická stanice hlavního města Prahy, která se k této potřebné akci připojila. Jsem potěšen tím, že je mezi námi stále ještě dost těch lidí, kteří jsou ochotní pomáhat dobré věci. Toho si opravdu velmi vážím," říká Jan Jarolímek, šéf pražské hygieny.

 

Fotografie 1: Celkem tři pytle víček od PET lahví sesbírané zaměstnanci a návštěvníky jednotlivých poboček pražské hygieny a předané MČ Praha 8 dne 3. listopadu 2017


 Foto: HSHMP

 

Fotografie 2: Radní MČ Praha 8 Anna Kroutil (na obrázku vlevo) přebírá od Anny Füleové z pražské hygieny další várku víček


 Foto: HSHMP

Sbírka víček pokračuje na sběrných místech v sídle pražské hygieny v Rytířské ulici na Praze 1 i na všech ostatních pobočkách HSHMP. Jako sběrná místa slouží nadále všechny podatelny HSHMP, neboť do nich mají nejjednodušší přístup i obyvatelé Prahy.

 

Fotografie 3: Sběrná nádoba v sídle pražských hygieniků v Rytířské ulici, Praha 1


Foto: HSHMP
 
Dětská chirurgie v Nemocnici Na Bulovce potřebuje na koupi nutného vybavení pro dětskou urologii, za účelem vyšetření močového měchýře a ledvin dětským pacientům pomocí cystoskopu, získat finanční částku 346 197,- Kč. Původní vybavení je již velmi zastaralé, pořízeno bylo v roce 1984.

 

Přispět na nový dětský cystoskop v Nemocnici Na Bulovce můžete i Vy těmito způsoby:

1/ Finančním příspěvkem na bankovní účet Nemocnice Na Bulovce – číslo účtu: 123-16231081/0710. Variabilní symbol: 16213810 (ten je určen pouze pro dětský cystoskop). Účet je veden u České národní banky. Darovací smlouvu Nemocnice Na Bulovce a další potřebné informace pro nákup dětského cystoskopu vám ráda poskytne Mgr. Eva Šimková z Úřadu městské části Praha 8, kterou je možné kontaktovat prostřednictvím elektronické adresy eva.simkova@praha8.cz

2/ Sběrem PET víček, která můžete odevzdat v podatelnách HSHMP (podatelny poboček najdete na těchto adresách: http://hygpraha.cz/obsah/kontakty_33_1.html, v  prostorách Úřadu městské části Praha 8 (Bílý dům, U Meteoru 6) nebo v Kulturním domě Krakov.

V Praze 21. listopadu 2017

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel