Pražští hygienici radí jak rozeznat sinice od vodních řas

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) pro Pražany pravidelně monitoriguje kvalitu koupacích míst na území hlavního města Prahy. "Aktuální informace zveřejňujeme vždy v pátek na našich webových stránkách," říká Jan Jarolímek, ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy a dodává: "Nejčastěji vyhlašujeme zákaz koupání, nebo nedoporučujeme koupání z důvodu přemnožení sinic".

 

Jak i laik pozná, že jde o sinice a ne o řasy? Hygienici doporučují vyzkoušet malý test: „Je to snadné. Lahev naplníme až po okraj testovanou vodou a necháme dvacet minut stát v klidu na světle. V případě, že se u hladiny objeví kroužek tvořený zelenými organismy ve tvaru sekaného jehličí nebo zelené krupice (a voda přitom zůstane čirá), jde s největší pravděpodobností o sinice. Naopak rovnoměrně zakalená voda nebo usazený zelený zákal u dna naznačuje, že se jedná o řasy,“ uvedl Matěj Čermák, vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální HSHMP.


Sinice obsahují řadu látek, které mohou vyvolat alergické reakce. "U koupajícího se člověka se mohou objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma i dýchací obtíže," vyjmenovává některé obtíže šéf pražských hygieniků Jarolímek. Sinice také produkují různé toxiny. Podle toho, kolik a jakých toxinů se do těla při koupání dostane, může dojít k akutní otravě projevující se střevními a žaludečními  potížemi, bolestí hlavy, v extrémních případech může dojít k trvalému poškození jater.


Dojde-li ke znečištění vody ke koupání, je provozovatel přírodního koupaliště povinen informovat o této skutečnosti veřejnost, a to po celou dobu trvání znečištění. Informace musí být umístěna u vstupu na koupaliště a na viditelném místě.


U přírodních koupališť  lze kvalitu vody ovlivnit jen obtížně, protože většinou jde o nádrže na povrchových vodách. Provozovatel má za povinnost monitorovat, prostřednictvím akreditovaných nebo autorizovaných laboratořích, v pravidelných intervalech kvalitu vody a informace neprodleně předávat místně příslušné hygienické stanici (v případě hlavního města Prahy je to HSHMP), která je vyhodnocuje a zveřejňuje na webových stránkách (HSHMP na http://www.hygpraha.cz/koupaliste.aspx). 

 
V Praze 4. 8. 2017
 
 
Mgr. Dana Mertová
tisková mluvčí HSHMP