Hygienici radili dětem ZŠ Na Slovance v Praze 8, jak předcházet úrazům při sportu a v dopravě

V samém závěru školního roku se Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) zúčastnila Branného dne pro žáky Základní školy Na Slovance v Praze 8. HSHMP se zde představila se svým projektem primární prevence „Vidí mě“?, jehož cílem je zvýšit povědomí dětí o nutnosti aktivní prevence úrazů při sportu a v dopravě. Děti se v projektu HSHMP seznamují s významem barevnosti oblečení pro bezpečnost při pohybu pěších či cyklistů v dopravních situacích. Do nabízených aktivit se zapojilo celkem cca 160 žáků ze třetích a čtvrtých tříd včetně členů pedagogického sboru.

V období těsně před hlavními školními prázdninami byla pro toto téma nejvhodnější doba. Děti tráví díky teplejšímu počasí víc času venku nejen při různých organizovaných aktivitách, ale i při podnikání individuálních akcí, při kterých jsou vystaveny většímu nebezpečí úrazu.
 
Děti si vyzkoušely viditelnost různých barev oblečení za různých světelných podmínek, seznámily se s funkcí a využitím fluorescentních a retroreflexních materiálů a  navzájem si vyhodnotily svou viditelnost pro řidiče v hustém městském provozu.
 
FOTO: ilustrační obrázek
 
Zdroj: www.praha.eu
 
V další části programu porovnávaly viditelnost barevného oblečení s délkou brzdné dráhy běžného automobilu při jízdě ve městě. Zároveň se seznámily s pravidly bezpečného přecházení vozovky. Na konkrétních příkladech hodnotily chyby chodců, které by se jim mohly stát osudnými.
Děti i učitelé hodnotili absolvované aktivity pozitivně.
 
Ukázalo se, jak velkou důležitost má ve školách osvěta, a že  má smysl představit dětem zásady bezpečného pohybu v dopravě na konkrétních příkladech. Toto téma patří mezi zásadní, kterým se HSHMP v rámci svých osvětově – preventivních aktivit na pražských školách věnuje.
 
V Praze 3. 7. 2018
 
MUDr. Danuše Antošová
Kancelář ředitele