Pražští hygienici s preventivními programy na Dni Země v Praze 8

Zástupci Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se ve čtvrtek 26. dubna 2018 účastnili akce určené dětem s názvem „DEN ZEMĚ A DUBEN, MĚSÍC BEZPEČNOSTI CHODCŮ“, která se konala na Žernosecké louce v Praze 8. Tato akce se konala  pod záštitou Městské části Praha 8. Děti, kterých bylo okolo tisícovky, a jejich doprovody se hravým způsobem seznamovaly nejen s otázkami bezpečnosti a ekologie, ale také se zdravým životním stylem. Pražští hygienici si pro malé i velké návštěvníky připravili dva preventivně - osvětové programy, které v rámci preventivních aktivit mají v nabídce. 

 

První program s názvem „Vidí mě“ byl zaměřený na prevenci dopravních úrazů. "Našim cílem bylo, aby si návštěvníci uvědomili, které barvy oblečení jsou pro řidiče dobře viditelné a rozlišitelné, a které naopak splývají s pozadím, ať již se jedná o denní dobu či podvečer nebo tmu v noci, případně za deště či sněžení," popisuje aktivity Jana Zónová z kanceláře ředitele HSHMP. Děti třídily barevné nápisy na čitelné a nečitelné a z nabízených možností vybíraly oblečení, které by je nejlépe chránilo na cestě do školy a ze školy za různých okolností. Na závěr si ohodnotily to, co zrovna mají na sobě. Hygienici rovněž zdůrazňovali důležitost reflexních prvků, které by za snížené viditelnosti měly být samozřejmostí.
 

FOTO 1: děti měly o program "Vidí mě" velký zájem

 


Zdroj: HSHMP

 

 

Druhý program byl zaměřený na zdravý životní styl a týkal se prevence kouření. Nejen dospělí, ale také děti živě diskutovali nad touto problematikou. Samozřejmostí byly modely demonstrující vliv kouření na lidské zdraví - model zdravé plíce, model s emfyzémem nebo s rakovinou plic, model dehtu a hlenu, který vykašlávají kuřáci postižení chronickou obstrukční plicní nemoci.

 

 

FOTO 2: programy zaměřené na prevenci kouření mají v nabídce osvětových programů pražské hygieny velký význam

 

Zdroj: HSHMP

 V Praze dne 9. května 2018


Ing. Jana Zónová
Kancelář ředitele HSHMP