Pražští hygienici s rodinami strávili sobotní dopoledne naučnou procházkou malostranskými historickými zahradami

Za poznáváním krás a historie zelených ploch pražské Malé Strany – historických malostranských zahrad - se v sobotu 16. června 2018 dopoledne vydalo několik desítek zaměstnanců Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) a jejich rodinných příslušníků. V celkem třech skupinách si postupně, za odborného průvodcovského výkladu, prohlédli Valdštejnskou zahradu včetně reprezentačních prostor Valdštejnského paláce, Vrtbovskou zahradu a malostranské palácové zahrady. Pražští hygienici detailně poznali, že Malá Strana je kromě paláců, tichých dvorů či klikatých dlážděných uliček domovem mnoha nezapomenutelných zelených ploch.
 
„Mám velkou radost, že se z této společné vycházky stává postupně tradice a je o ni mezi našimi zaměstnanci zájem a to i přesto, že je to aktivita mimopracovní a víkendová,“ říká Jan Jarolímek, ředitel pražských hygieniků a dodává: „Mám za to, že je správné i ve státní správě podporovat tyto společné aktivity, které jsou podle mého názoru ideálním způsobem, jak společně zlepšovat pracovní klima a zároveň tím dochází také k postupnému budování pevnějších vztahů na pracovišti. Tyto věci jsou doménou spíše byznysu a jejich team buildingových aktivit. O to větší radost mám, že se to daří i u nás na hygieně, která se postupně začíná řadit mezi moderní a doufám i žádané zaměstnavatele v Praze“.
 
První skupina zaměstnanců pražské hygieny prošla Valdštějnskou zahradu, druhou největší zahradu v centru Prahy, větší jsou jen zahrady Pražského hradu. Jde o  zahradu, na jejímž  vzhledu se, dle dochovaných zpráv, aktivně podílel svými návrhy a připomínkami sám Albrecht z Valdštejna.
 
FOTA č. 1 a 2:  po provhlídce Valdštejnské zahrady pražští hygienici krátce zavítali i do reprezentačních prostor Valdštejnského paláce
 

Zdroj: HSHSMP
 

Zdroj: kudyznudy.cz - CzechTourism

Druhá skupina pražských hygieniků zavítala do Vrtbovské zahrady. Měla tak možnost se detailně seznámit s jednou z nejkrásnějších a nejvýznamnějších barokních zahrad na sever od Alp, která je vyhlášena kulturní památkou zapsanou na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Zahrada si udržela barokní stav bez větších změn až do současnosti. Sochařskou výzdobu zahrady vytvořil Matyáš Bernard Braun.
 
FOTA č. 3 a 4: pražští hygienici na prohlídce krásné Vrtbovké zahrady
 

Zdroj: HSHMP
 

Zdroj: kudyznudy.cz - CzechTourism

Do malostranských palácových zahrad, rozprostírajících se na jižních svazích pod Pražským hradem, se šla podívat třetí skupina pražských hygieniků. Prošla si komplex všech vzájemně propojených historických zahrad - Ledeburskou, Malou a Velkou Pálffyovskou, Kolovratskou a Malou Fürstenberskou zahradu. Všechny tyto palácové terasové zahrady mají bohatou architektonickou výzdobu, ozdobná schodiště, balustrády, vyhlídkové terasy, gloriety a pavilonky prokomponované s vegetací do malebných celků. Konají se v nich koncerty a různé společenské akce. 
 
FOTA č. 5 a 6: zákoutí malostranských palácových zahrad jsou skutečně hezká
 

Zdroj: kudyznudy.cz - CzechTourism
 

Zdroj: kudyznudy.cz - CzechTourism


Postupné zlepšování pracovního prostředí na jednotlivých pracovištích HSHMP, stejně jako podpora zdravého životního stylu zaměstnanců HSHMP, jsou v této oblasti jedny z hlavních priorit šéfa pražských hygieniků Jana Jarolímka a jeho týmu. Proto se také pod jeho vedením HSHMP přihlásila do projektu „Podnik podporující zdraví“.
 
Soutěž o titul „Podnik podporující zdraví“ je od roku 2005 každoročně vyhlašována Hlavním hygienikem ČR a organizována Státním zdravotním ústavem se sídlem v Praze za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Mezi hlavní kritéria, která přihlášené subjekty musí splňovat, patří například podpora, ochrana a plánování zdraví na pracovišti, jejich uplatňování a výsledky podpory zdraví, politika firmy, ale také míra společenské odpovědnosti. Od roku 2007 jsou soutěžící podniky rozděleny do dvou kategorií: velké podniky (s více než 250 zaměstnanci) a malé a střední podniky (s méně než 250 zaměstnanci).
 
V Praze dne 18. 6. 2018
 
Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP