Pražští hygienici se připojují k Mezinárodnímu dni Alzheimerovy choroby

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se připojuje k Mezinárodnímu dni Alzheimerovy choroby, který již od roku 1994 každoročně připadá na den 21. září. Současně je měsíc září již posedmé v řadě Světovým měsícem Alzheimerovy choroby, letos s heslem „Každé 3 sekundy“. Cílem kampaně  je zvýšit povědomí veřejnosti o tomto onemocnění a podpořit destigmatizaci nemocných. Alzheimerova choroba se coby degenerativní onemocnění mozku stala v 21. století skutečnou hrozbou. Představuje závažný problém pro nemocného i jeho blízké a je velkou finanční zátěží pro společnost. Četnost výskytu tohoto onemocnění vzrůstá celosvětově. Každé tři sekundy onemocní na Zemi další člověk demencí.
 
 

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že v roce 2018 je na světě asi 50 miliónů nemocných. V roce 2030 se však předpokládá, že nemocných na zeměkouli bude již 82 a v roce 2050 dokonce 152 miliónů. Většina nemocných s demencí žije ve středně či nízko příjmových zemích, jejich počet, pravděpodobně s prodlužováním věku, dožití stoupne pětinásobně, ve vysoce příjmových oblastech se výskyt nemoci do poloviny století zdvojnásobí. Je nejvyšší čas, aby společnost vzala tuto nemoc na vědomí, je čas připravit se na zvýšenou potřebu péče o osoby v pozdějším stádiu nemoci a je čas přijmout (do té míry, do jaké lze) preventivní opatření.

„Každé 3 sekundy“ je letošní slogan. Každé 3 sekundy se nemoc projeví u dalšího člověka. Jakýkoli typ demence není normální součástí stárnutí, i když některé příznaky jsou velmi podobné. Včasná diagnóza je u Alzheimerovy demence velmi důležitá a zatím není samozřejmá ani v hospodářsky rozvinutých zemích. Včasná diagnóza může znamenat významné oddálení postupu choroby, oddálení ztráty soběstačnosti nemocného a hlavně oddálení nutnosti institucionální péče.
 
10 varovných znamení

Je možno označit 10 varovných známek možného onemocnění Alzheimerovou chorobou:
 

poruchy paměti, které ovlivňují schopnost plnit běžné pracovní úkoly

potíže s konáním běžných každodenních činností

problémy s vyjadřováním

dezorientace v místě a čase

snížená soudnost, špatný úsudek

problémy s abstraktním myšlením

ukládání věcí na nesprávná (nesmyslná) místa

dlouhodobější změny v náladě a chování

dlouhodobé změny povahy ve smyslu ustrašenosti, podezíravosti

pasivita, ztráta zájmu o jakékoli (nejen společenské) aktivity

 

A jak je na tom s výskytem Alzheimerovy choroby Česko včetně Prahy?


Zatím nejaktuálnější údaje zveřejnila letos 18. září Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Za posledních pět se mezi klienty VZP počet pacientů s Alzheimerovou chorobou zvýšil o 41 procent. V roce 2017 evidovala VZP mezi svými pojištěnci 41 528 lidí trpících touto nemocí, v roce 2013 to přitom bylo 29 352 osob. Na léčbu svých pojištěnců VZP v roce 2017 vynaložila částku ve výši 1,1 miliardy korun, za posledních pět let stouply tyto náklady o 65 procent. Klienty VZP je momentálně přibližně 5,9 milionů obyvatel Česka.
 
Podle dat VZP roste počet pacientů (pojištěnců VZP) s Alzheimerovou chorobou i v Praze. V roce 2017 jich v metropoli žilo 5 403, o pět let dříve 4 106. V samotné Praze se tak počet pacientů a  to jen z řad pojištěnců VZP zvýšil o 31,58 procent.
 
FOTO: ilustrační obrázek
 
Zdroj: pixabay.com
 
5 cest prevence

Lze pojmenovat 5 cest, jak můžeme pomoci sami sobě snížit riziko onemocnění Alzheimerovou chorobou, resp. Alzheimerovou demencí:
 
starejme se o své srdce (kouření, vysoký krevní tlak a cholesterol mu škodí)

buďme fyzicky aktivní

stravujme se zdravě a vzhledem k výdeji energie vyváženě
používejme a zatěžujme mozek řešením nových situací
buďme společensky aktivní, věnujme čas rodině a přátelům

 

„Každé 3 sekundy“ je letošní slogan
 
Zapojme se na podporu osob s Alzheimerovou demencí
Zapojme se na podporu pečujících rodinných příslušníků
Zapojme se na podporu všech pečujících osob
Zapojme se! Každé 3 sekundy onemocní další člověk

Netrvá déle než 3 sekundy poslat kontakt na tuto kampaň 3 přátelům a přispět k všeobecné informovanosti.
 
Další zajímavé informace o této závažné nemoci najdete v osvětovém letáku Státního zdravotního ústavu „Nenechte svuj mozek zahálet,nebude pak mít na Alzheimera ani pomyšlení“, který si můžete stáhnout zde (pdf; 7,30 MB)
 
HSHMP publikováním této zprávy na dané téma v praxi naplňuje strategický dokument „Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020“; Akční plán č. 3 Duševní zdraví a Akční plán č. 12 Rozvoj zdravotní gramotnosti; Priorita 4.2: Informační a komunikační podpora procesu zvyšování zdravotní gramotnosti.
 
V Praze 19. 9. 2018
 
MUDr. Danuše Antošová
odborný rada podpory zdraví a zdravotní politiky
Kancelář ředitele HSHMP
 
Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí

Zdroje: