Pražští hygienici se připojují k Mezinárodnímu dni seniorů, který připadá na 1. října

Od 1. října roku 1998, kdy byl Organizací spojených národů vyhlášen celý rok 1999 Rokem seniorů, se každoročně 1. říjen slaví jako Mezinárodní den seniorů. Jde o již tradiční významný den, ke kterému se vždy připojuje také Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“).

Osob v seniorském věku přibývá
 
Je velkým celospolečenským úspěchem skutečnost, že v posledních padesáti letech přibývá osob v seniorském věku. Je to důsledek ekonomického pokroku a rozvoje takových technologií, které usnadňují život, výrazně snižují namáhavost a rizikovost lidské práce, čímž se snižuje počet poškození zdraví prací a snižuje se i opotřebení organismu.

Současně mají lidé možnost žít zdravěji, například se lépe stravovat, část dřívější pracovní doby věnovat na zájmové, pohybové a kulturní aktivity, což rovněž přispívá k prodloužení života.

Zároveň se na tomto pokroku výrazně podílí i zdravotnictví se svými úspěchy v léčení chorob dříve nevyléčitelných, používáním přístrojového vybavení, umožňujícího nejen diagnostiku, ale i léčbu na dříve nepředstavitelné úrovni, s objevy, jejichž prostřednictvím se zachraňují životy a dokonce vrací zdraví nemocným, kteří donedávna neměli ani naději.

Osob v seniorském věku lineárně přibývá celoevropsky, dokládá to zde připojený graf:

Podíl populace ve věku 65+ v Evropské unii a v Česku v letech 2004 – 2015 (v procentech)
 
 
Růst počtu obyvatel ve věku 65+ v Česku a v Praze v letech 1965 – 2015 (abs. hodnoty)
 
 
Aktivní náplň života: předpoklad pro život ve zdraví

Před každým z nás stojí úkol, postarat se o to, aby delší život měl také svou aktivní náplň, a zejména, aby se jednalo o život ve zdraví, resp., aby vzrůstala ta část života, kterou člověk žije ve zdraví, a nezvětšovala se doba, nebo dokonce se raději zkrátil podíl, kdy je život již poznamenán chronickými nemocemi natolik, že znemožňují být všestranně aktivní. Tento úkol, zachovat si pokud možno dobré zdraví a žít pokud možno aktivně i ve stále vyšším věku, je úkolem každého z nás.
 
FOTO č. 1: ilustrační obrázek
 

Zdroj: pixabay.com
 
Pražští hygienici povzbuzují seniory k aktivnímu trávení času

HSHMP se snaží motivovat obyvatele Prahy a přispět k jejich informovanosti o podmínkách, důležitých ke zdravému a aktivnímu stárnutí pořádáním přednášek a besed k tématům souvisejícím se zdravým způsobem života, a s prevencí úrazů a bezpečností v dopravě a při sportování ve vyšším věku.

Lidé v ČR prožijí ve zdraví asi čtyři pětiny života
 
Češi a Češky prožijí zhruba čtyři pětiny svého života ve zdraví. Obtíže provázejí pak jejich poslední životní pětinu. Podíl zdravých let je v Česku vyšší než průměr zemí EU. Vyplývá to z údajů Eurostatu, Českého statistického úřadu a z výsledků, které v čísle 4/2017 zveřejnil odborný časopis Demografie. Podle nich měly ženy v Česku v roce 2015 při narození před sebou 63,7 roku ve zdraví, muži pak 62,4 roku.

Život v Česku se postupně prodlužuje. Od roku 2000 do roku 2016 se u mužů protáhl o 4,6 roku a u žen o 3,8 roku. Chlapci, kteří se narodili předloni, tak měli před sebou v průměru 76,2 roku a dívky 82,1 roku. Podle expertů není podstatná jen doba dožití, ale také počet zdravých let bez obtíží a omezení. Ukazuje totiž na kvalitu života.
 
FOTO č. 2: ilustrační obrázek
 

Zdroj: pixabay.com

Podle autorek odborného článku mezi lety 2007 a 2014 přibyly mužům dva zdravé roky a ženám 1,7 roku. "V České republice je podíl zdravých let na očekávané době dožití relativně vysoký. V roce 2015 činil u žen 78 procent a u mužů 82,4 procenta, zatímco průměr evropské osmadvacítky byl o dva procentní body nižší," uvedly autorky článku.
 
Nejvíc zdravých let mají před sebou lidé ve Švédsku a na Maltě. Delší život bez omezení než v ČR si užijí také lidé v Německu, Irsku, Řecku, Španělsku či Francii. Hůř než Češi a Češky jsou na tom například lidé v Rakousku, Dánsku či Nizozemsku.

V Praze 27. 9. 2018
 
MUDr. Danuše Antošová
odborný rada podpory zdraví a zdravotní politiky
Kancelář ředitele HSHMP
 
Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí

Zdroj:

Zajímavý web: