Pražští hygienici se připojují k Světovému dni boje proti AIDS

Dnešního dne, tj. 1. prosince, si připomínáme „Světový den boje proti AIDS“. Do preventivních aktivit se aktivně zapojuje pravidelně i Hygienická stanice hlavního města Prahy. "Světový den boje proti AIDS" byl vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací (WHO) z podnětu Mezinárodní konference o AIDS, která se konala v lednu 1988 v Londýně. Jeho smyslem je upozornit na toto závažné infekční onemocnění, informovat veřejnost a projevit podporu nakaženým osobám. Symbolem solidarity s lidmi postiženými touto chorobou je od roku 1991 červená stužka.

 

Obrázek 1: Symbol solidarity s HIV pozitivními osobami

 

 

 

 

 

 

Zdroj: WHO, 2017

 

Letošní kampaň WHO k Světovému dni boje proti AIDS má heslo „Everybody counts“. Smyslem této kampaně je zdůraznit, že na každém záleží, s každým se počítá. Pro každého má být dostupná efektivní, kvalitní a cílená péče (preventivní, diagnostická či léčebná).

 

V roce 2016 žije na celém světě dle odborných odhadů celkem 36,7miliónů HIV pozitivních osob, z toho je 1,8 miliónů nově infikovaných.

 

Obrázek 2: Kampaň WHO v roce 2017

 

Zdroj: WHO, 2017

 

V Česku bylo k 31. 12. 2016 celkem diagnostikováno 2 906 HIV pozitivních osob (k 31. 10. 2017 již 3 124 HIV pozitivních osob). V roce 2016 bylo nově potvrzeno 286 HIV pozitivních osob, což představuje dosavadní nejvyšší meziroční nárůst. Přehled o počtech nových případů infekce HIV v Česku viz graf 1.

 

Graf 1: Přehled počtu nově zjištěných infekcí HIV v Česku v letech 1985 – říjen 2017

 

Zdroj: SZÚ, NRL AIDS

 

HIV statistika v Praze

K 31. 10. 2017 bylo na území hlavního města Prahy evidováno 1 519 HIV pozitivních lidí (dle kumulativních údajů za období 1. 10. 1985 – 31. 10. 2017; zdroj: SZÚ, NRL AIDS), přičemž jen letos v říjnu prokázaly HIV testy přítomnost viru u dalších 10 lidí.  Od ledna do konce října bylo v Praze nově diagnostikováno celkem 101 HIV pozitivních případů.V oblasti prevence přenosu viru HIV doporučuje HSHMP dodržovat osvědčená pravidla: věrnost v partnerských vztazích, při náhodném sexuálním kontaktu vždy správně a důsledně používat prezervativ, uživatelé drog by měli používat výhradně sterilní vybavení při injekčním užívání.

 

Preventivní akce

HSHMP se pravidelně zapojuje do aktivit spojených s prevencí šíření této závažné infekční nemoci. Od roku 2010 realizuje HSHMP interaktivní projekt primární prevence na území Prahy s názvem Hrou proti AIDS“. K dnešnímu datu se nám prostřednictvím tohoto projektu podařilo oslovit již cca 5 600 žáků a studentů (graf 2). Každoročně organizujeme ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem workshop pro nové peery v projektu „Hrou proti AIDS“, nejbližší akce se uskuteční 6. 12. 2017 a je určena pro spolupracující studenty SZŠ a VOŠ z Alšova nábřeží, Praha 1.

 

Obrázek 3: Realizace projektu „Hrou proti AIDS“ na pražských ZŠ a SŠ
Zdroj: HSHMP
 

Další informace včetně přihlášky na realizaci projektu získáte na našich webových stránkách: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/banner-prednasky-a-besedy-2311_2311_36_1.html
 
 

Graf 2: Počty intervenovaných žáků a studentů pomocí projektu „Hrou proti AIDS“ v Praze v letech 2010 – listopad 2017Zdroj: HSHMP, 2017
 

HSHMP doporučuje Pražanům v případě potřeby k získání odborných informaci využít i možnosti bezplatné telefonní linky provozované Státním zdravotním ústavem 800 1 44444 nebo non stop telefonní linky provozované Českou společnosti AIDS pomoc – 800 800 980.


 
Podrobné informace o této infekci získáte také na webu Národního programu boje proti AIDS v ČR a také na našich webových stránkách:

- http://www.prevencehiv.cz/ 
- http://www.hygpraha.cz/obsah/hiv-aids_446_1.html
 
 

Poradny a testování na HIV:

- http://www.hiv-testovani.cz/testovani-v-praze.html
- http://www.szu.cz/tema/podpora-zdravi/prevence-aids-hiv
  
 

Použité zdroje:

- http://www.who.int/hiv/mediacentre/news/aids-day2017-infographics/en/
- http://www.szu.cz/tema/prevence/rocni-zpravy-o-vyskytu-a-sireni-hiv-aids-v-cr
- http://www.prevencehiv.cz/tiskova-zprava-szu-ke-svetovemu-dni-boje-proti-aids/

 
V Praze dne 1. 12. 2017


Ing. Anna Füleová
vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky HSHMP