Pražští hygienici se připojují ke Světovému dni boje proti AIDS

V sobotu, 1. prosince, si celý svět připomíná  třicáté výročí „Světového dne boje proti AIDS“, který byl vyhlášen Světovou zdravotnickou organizací (WHO) z podnětu Mezinárodní konference o AIDS konané v lednu 1988 v Londýně. Hlavním smyslem toho dne je upozornit na dosud nevyléčitelnou nemoc, informovat širokou veřejnost a projevit podporu nakaženým osobám. Symbolem solidarity s lidmi postiženými touto chorobou je od roku 1991 červená stužka. Hlavním tématem pro rok 2018 je „Poznej svůj status“. Přestože od roku 1988 došlo k významnému pokroku v reakci na HIV/AIDS, stále 1 ze 4 lidí žijících s HIV nezná svůj status. WHO v Evropě dále upozorňuje na fakt, že polovina lidí s HIV je diagnostikována pozdě. K tomuto významnému dni se proto již tradičně připojuje formou osvětového textu také Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP"). Již před týdnem HSHMP publikovala informaci k preventivě - osvětové akci „Evropský týden testování na HIV a žloutenky“, která v mnoha státech Evropy, včetně ČR, probíhala o od pátku minulého týdne do dnešního dne a předcházela tak „Světovému dni boje proti AIDS“, který připadá na datum 1. prosince.

 

 

AIDS, z anglického Acquired Immune Deficiency Syndrome nebo též Acquired Immunodeficiency Syndrome, česky Syndrom získaného selhání imunity, je soubor příznaků a infekcí, který je následkem poškození imunitního systému člověka, jenž způsobuje vir HIV. Nemoc HIV/AIDS byla poprvé zaznamenána v roce 1981. Přestože se léky na tlumení HIV/AIDS neustále zdokonalují, nemoc stále zůstává téměř vždy nevyléčitelnou a smrtelnou.

 

Dle statistik WHO žilo v roce 2017 na celém světě 36,9 milionu HIV pozitivních osob. V daném roce bylo 1,8 milionu lidí nově infikováno a bylo zaznamenáno 940 tisíc úmrtí v souvislosti s tímto onemocněním.

 

V České republice bylo k 31. 10. 2018 celkem zachyceno 3 338 případů HIV pozitivity, z toho bylo 2 872 (86,0 %) mužů a 466 (14,0 %) žen. U 625 z nich došlo k rozvinutí onemocnění AIDS a 426 již zemřelo (297 úmrtí bylo ve stádiu AIDS, 129 z jiné příčiny). V letošním roce bylo zachyceno prozatím 178 případů HIV pozitivity (158 mužů a 20 žen). Přehled o počtech HIV/AIDS v České republice od počátku sledování zachycuje graf 1.

 

 

Graf: Přehled počtu HIV/AIDS v České republice (Kumulativní údaje za období 1. 1. 1986 – říjen 2018)

 

Zdroj: NRL/ÚZIS

 

Téměř polovina HIV pozitivních lidí uvádí obvykle bydliště v hlavním městě Praze a desetina v jejím okolí, ve Středočeském kraji. Při relativním vyjádření zohledňujícím počet obyvatel jednoznačně dominuje Praha (9,5 případu na 100 000 obyvatel), s odstupem následuje kraj Ústecký (2,3 případu na 100 000 obyvatel), Královehradecký a Jihomoravský (2,0 případu na 100 000 obyvatel).

 

Obrázek: HIV infekce v České republice podle kraje bydliště v době první diagnózy HIV (Kumulativní údaje za období 1. 10. 1985 – 31. 10. 2018)

 

Zdroj: NRL/ÚZIS

 

Hlavní cestou přenosu viru HIV v České republice je přenos sexuální cestou (cca 94 %), především mezi muži mající sex s muži (cca 71 %). Tento vysoký podíl homosexuálního přenosu je dlouhodobě dominantním rysem výskytu HIV infekce v České republice. Podíl heterosexuálně přenosných infekcí činí přibližně 23 %. Podíl přenosu prostřednictvím injekčního užívání drog je v České republice na rozdíl od přenosu sexuálního dlouhodobě nízký (okolo 2 %).

 

V případě potřeby odborných informaci o problematice HIV/AIDS mohou zájemci využít také bezplatnou Národní linku pomoci AIDS800 144 444, kterou provozuje Státní zdravotní ústav, nebo non-stop linku České společnosti AIDS pomoci800 800 980. Zájemci o testování mohou bližší informace získat na odkazu http://www.hiv-testovani.cz/.

 

 

Do prevence je zapojena také pražská hygiena

 

Do preventivních aktivit zaměřených na toto téma se zapojuje také HSHMP . Od roku 2010 realizuje HSHMP interaktivní projekt primární prevence na území hl. m. Prahy s názvem „Hrou proti AIDS“. Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem probíhá každoročně také workshop pro nové peery tohoto projektu. Letošní termín připadá na 18. 12. 2018. K dnešnímu dni se HSHMP prostřednictvím tohoto projektu podařilo oslovit již 6 405 žáků a studentů.

 

 

V Praze 30. 11. 2018

 

 

Ing. Jana Zónová

odborný rada podpory zdraví a zdravotní politiky
Kanceláře ředitele HSHMP

 

 

Použité zdroje: