Pražští hygienici se připravují na sběr klíšťat

Sběr klíšťat je prováděn takzvaným „vlajkováním“, které se používá při sběru klíšťat v přírodě. Odborní zaměstnanci Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) prochází pražské parky a lesy s flanelovou látkou se středně dlouhým vlasem, která připomíná srst zvířete. Klíšťata se z keřů a trávy na tuto látku jednoduše přichycují. Po každém „vlajkování“ se klíšťata seberou z látky a rozdělí podle vývojového stadia do připravených zkumavek. Každá zkumavka má uvnitř stéblo trávy a je uzavřena gumovou zátkou s jehlou, pro přísun vzduchu tak, aby klíšťata přežila.

 

„Cílem tohoto vlajkování je zjistit infekčnost letošních klíšťat v Praze. Zaměřujeme se jednak na vyšetření na Lymeskou boreliózu, kterou provádí Národní referenční laboratoř pro Lymeskou borreliózu Státního zdravotního ústavu v Praze, jednak na klíšťovou meningoencefalitidu. Toto vyšetření provádí Národní referenční laboratoř pro arboviry Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě,“ upřesňuje Jan Jarolímek, ředitel pražské hygieny.

 

Letošní vlajkování je naplánováno na květen. “Čekáme se sběrem na příznivé klimatické podmínky pro výskyt klíšťat, kdy denní teplota neklesne pod deset stupňů a noční pod nulu,“ upřesňuje Zdeňka Jágrová, ředitelka protiepidemického odboru pražské hygienické stanice. Hygienici se zaměří na jedenáct dlouhodobě sledovaných pražských lokalit. Mezi ně patří například Kunratický les, Modřanská rokle, Divoká Šárka, Stromovka, Ďáblický háj nebo Hostivařský les.

 

Očekává se, že zimní a mrazivé počasí ovlivnilo množství klíšťat v metropoli, ale o kolik se snížil jejich počet a infekčnost, to se zatím s jistotou určit nedá.  „Nová sezóna a první sběr ukáže skutečný stav po zimním období,“ doplnila epidemioložka Jaroslava Zelenková.

 

Podle ředitele HSHMP Jana Jarolímka bylo v loňském roce zaznamenáno na území hlavního města celkem 39 onemocnění klíšťovou encefalitidou. "Onemocnělo 22 mužů a 17 žen," říká šéf pražských hygieniků Jarolímek a upřesňuje, že nemocnost mužů je v posledních dvou letech vyšší než nemocnost žen. Polovina onemocnění byla hlášena ve věkové skupině 20 – 59 let, téměř 40 % potom ve věkové skupině nad 60 let. Onemocnění dětí se vyskytují jen vzácně, v loňském roce onemocnělo 6 dětí a mladistvých.

 

Lymeskou boreliózou pak onemocnělo loni v Praze 208 lidí (z toho 116x ženy, 92x muži), do šedesáti let bylo evidováno 129 případů, 79 případů se týkalo lidí nad 60 let. Ani na jednu z těchto nemocí nikdo nezemřel.

 

O aktuálním výskytu klíšťat v metropoli bude HSHM od dubna pravidelně informovat na svých webových stránkách www.hygpraha.cz.


V Praze 3. 4. 2017

 

RNDr. Jan Jarolímek, MBA
ředitel


Příloha:
Mapka výskytu klíšťat v Praze


 

Přílohy