Pražští hygienici se také aktivně podílí na Týdnu zdraví v Újezdě nad Lesy

Další akci „Den zdraví“ tentokrát proběhne dne 16. 9. 2017 v rámci zdravotně-výchovné kampaně „Týden zdraví“, kterou pro veřejnost organizuje Městská část Praha 21. Pražští hygienici zde opět nechybí a aktivně spolupracují na této zdravotně výchovné aktivitě. 

 

Pro návštěvníky akce je připraven bohatý program s řadou aktivit se zaměřením na zdraví a zdravý životní styl. Účastníci akce budou mít možnost například nechat si vyšetřit znamínka nebo si nechat změřit hustotu kosti. Zajištěná je také diabetologická poradna, poradenství v oblasti výživy a řada dalších zajímavých aktivit (viz program v příloze).

 

Odbornými zaměstnanci HSHMP bude poskytováno poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně distribuce edukačních materiálů. V letošním roce se pražští hygienici zaměřují především na prevenci nádoru prsu u žen a prevenci kouření.
 
 

Srdečně zveme zájemce o své zdraví na tuto akci.
 

 

V Praze 11. září 2017

 

 
Ing. Anna Fűleová

vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky


 


 

Přílohy