Pražští hygienici se v sobotu 8. června představí se svými zdravotně osvětovými aktivitami na charitativní akci Run for help na pražské Ladronce

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") přikládá velký význam zdravotní osvětě a prevenci. Proto se také HSHMP na území Prahy účastní celé řady důležitých a významných akcí, na kterých se snaží široké veřejnosti prezentovat důležitá témata související s lidským zdravím. Poté, co se o uplynulé sobotě HSHMP účastnila již druhého ročníku Dne zdraví Ministerstva zdravotnictví, sobotu následující, tedy 8. června 2019, HSHMP zavítá na další významnou událost: charitativní běh Run for help na podporu tělesně handicapovaných dětí, který se uskuteční v areálu pražského parku Ladronka na území šesté městské části. Stánek HSHMP bude mít číslo 12 a bude možné se na něm seznámit se správnými technikami hygieny rukou a pravidly časné onkologické prevence pro ženy i muže - půjde o praktický nácvik  samovyšetřování prsou a varlat, jejichž pravidelná a praktická realizace prokazatelně napomáhá včasnému odhalení a úspěšné léčbě případně vzniklých onemocnění. Charitativní sportovní akce Run for help proběhne za úzké součinnosti s neziskovou organizací No foot no stress, jejíž zakladatelkou je poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Andrea Brzobohatá.

 

 

 

 

Výtěžek ze startovného poslouží na nákup protéz dolních končetin pro postižené děti tak, aby mohly běhat nebo třeba lyžovat.. Všichni závodníci zaplatí startovné od 150 do 500 korun přímo na transparentní účet neziskové organizace. Handicapovaní poběží zadarmo. Lidé si budou moct vybrat mezi dvěma trasami na čtyři a na osm kilometrů. Děti mohou běžet trať dlouhou 400 metrů. Vedle známých osobností závod poběží ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. "Je podle mě morální povinností nás všech pomáhat těm, kteří měli menší štěstí a musí žít s nemocí nebo handicapem," řekl. Patrony akce jsou například fotbalista Antonín Panenka a herec Jakub Kohák. Více o závodě na webových stránkách Run for help nebo FB stránce Run for help.

 

FOTO č. 1: ilustrační obrázek

 

Zdroj: http://run4help.cz/

 

K chystané akci se pozitivně vyjádřila i náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Alena Šteflová, Ph.D, MPH: "Onkologická onemocnění, diabetes, obezita. Toto všechno souvisí s pohybem. Chceme, aby se nemocní lidé mohli navrátit k pohybu," uvedla. "Připravujeme národní program zdravotnictví 2030a akční plán, který cílí na všechny věkové kategorie lidí trpících nějakým onemocněním. Chceme nabídnout alternativu aktivního pohybu pro všechny," dodala.

 

 

Zakladatelka neziskové organizace No foot no stress a poslankyně Andrea Brzobohatá je ženou, která má za sebou pohnutý příběh, její upřímnou snahou je tak dnes pomáhat ostatním lidem, kteří pomoc potřebují. V roce 2010 onemocněla těžkou formou meningitidy a sama musela podstoupit amputaci nohou. Ostatním chce pomoci na případné onemocnění přijít včas a bojovat proti němu.

 

O nebezpečnosti onemocnění meningitidou - zánětem mozkových blan HSHMP detailně referovala na svých internetových stránkách u příležitosti Světového dne meningitid . Meningitida je infekční onemocnění, při kterém dochází k zánětu mozkových blan (meningů). Mozek a mícha postižené zánětem otékají a snižuje se přívod kyslíku a živin do nervové tkáně. Jestliže není včas započata léčba, může dojít k nevratnému poškození mozku. Jedinou skutečně účinnou prevencí je očkování. Dle výzkumů je naprostá většina meningokokových invazivních onemocnění způsobena pěti sérologickými skupinami, z nichž lze všem (A, C, Y, W a B) předejít očkováním. „Imunitní obranná reakce po očkování vyzbrojí organismus pro případ napadení touto nemocí. V ČR jsou dostupné vakcíny proti všem séroskupinám meningokoka i proti nejčastějšímu typu u nás – séroskupině B. Očkovat se mohou děti od 2 měsíců věku a tato ochrana je považovaná za jedinou účinnou a smysluplnou. To by si měli uvědomit především rodiče malých dětí a zajistit jim bezpečné dospívání,“ zdůraznila na tiskové konferenci v dubnu 2018 primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí pražské Nemocnice Na Bulovce a náměstkyně ředitele pro léčebně - preventivní péči MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. Aktuální poznatky HSHMP z terénu ukazují, že momentálně nejvíce onemocnění je způsobeno sérologickými skupinami B a C.

 

Osvětové zdravotně preventivní programy HSHMP:

 

 

NÁCVIK SAMOVYŠETŘOVÁNÍ PRSOU A VARLAT

 

Program je určen pro širokou veřejnost od dospívajících až po seniory. Účastníkům je vysvětlen význam pravidelného samovyšetřování prsou a varlat jako sekundární prevence, kdy díky včasné detekci případných patologických změn je možné časně diagnostikovat a včas léčit pomocí méně radikálních a méně zatěžujících postupů. Díky časnému zahájení léčby je pak naděje na rychlejší uzdravení a na vyléčení bez následků. Účastníci jsou seznámeni s frekvencí a postupy vyšetřování, a mohou si způsoby vyšetření vyzkoušet na modelech. 

 

FOTO č. 2: samovyšetřování prsou a varlat sehrává jednu ze stěžejních rolí při včasném odhalení případného onemocnění těchto orgánů

 

Zdroj: pixabay.com

 

UMÍŠ SE UMÝT?

 

Jde o program primární prevence zaměřený na nácvik správného mytí rukou. Program je určen především pro studenty oborů souvisejících s přípravou stravy a jejím podáváním, a dále pro studenty zdravotnických a sociálně (pečovatelsky) orientovaných oborů. Program je ve formě doškolování vhodný i pro zaměstnance firem s uvedenou pracovní náplní. Častým příjemcem sdělení v rámci tohoto programu je široká veřejnost.


Účastníkům je vysvětlen význam řádného a přiměřeně častého mytí rukou a jsou seznámeni s chorobami, jež se přenášejí nemytýma rukama, včetně rizik z nich plynoucích. Jsou zároveň uvedeny zásady a postupy, které zajistí účinnost mytí. Formou brainstormingu si účastníci vytvoří přehled o situacích, kdy je mytí rukou nezbytné, a kdy je žádoucí.


Každý si může vyzkoušet a za použití speciálního roztoku pod UV lampou i ověřit, jak si ruce obvykle myje, případně se následně pokusit o „opravu“.

 

FOTO č. 3: uplatňování správných technik mytí rukou pomáhá předcházet případným infekčním onemocněním

 

Zdroj: pixabay.com

 

Osvětové materiály Státního zdravotního ústavu (SZÚ):

 

PREVENCE KARCINOMU PRSU

PREVENCE KARCINOMU VARLAT

Jak si správně mýt ruce? - seznamte se s osvětovými materiály Státního zdravotního ústavu:

 

SZÚ-doprovodný plakát-hygiena rukou-str 1 (PDF, 124Kb)

SZÚ-doprovodny plakat-hygiena rukou-str 2 (PDF, 149Kb)

SZÚ-hygiena rukou-návodné samolepky (PDF, 504Kb)

SZÚ-plakát-hygiena rukou-zásady-důvody (PDF, 4078Kb)

 

• SZU - video - názorná ukázka správných technik mytí rukou

 

Obrázek: leporelo „Aby ručičky byly jako rybičky“ obsahuje užitečné rady, jak děti naučit si správně mýt ruce
 
Zdroj: SZÚ
 

V Praze 7. 6.2019

 

Mgr. Zbyněk Boublík

tiskový mluvčí HSHMP