Pražští hygienici školí zaměstnance školních jídelen

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) se v rámci naplňování strategického dokumentu „Zdraví 2020“, přesněji akčního plánu zaměřeného na oblast správné výživy a stravovacích návyků, pravidelně podílí na zvyšování úrovně zdravotní gramotnosti personálu pražských předškolních a školních kuchyní.

Koncem letních prázdnin, ve dnech 28. a 29. srpna letošního roku, se odborní zaměstnanci HSHMP zúčastnili dvou vzdělávacích akcí zaměřených na proškolení zhruba 250 pracovníků školních jídelen z městských částí Praha 3 a Praha 8. "Jsem velmi rád, že spolupráce s municipalitou v oblasti zvyšování zdravotní gramotnosti zaměstnanců některých jejich zřizovaných organizací je na takto dobré úrovni," říká Jan Jarolímek, ředitel HSHMP s tím, že témata, která hygienici na uvedených vzdělávacích akcích otevřeli, byla velmi zajímavá. "Zaměřili jsme se na hygienické požadavky v oblasti provozování stravovacích služeb pro děti a mládež, dále hygienických zásad upravujících činnost stravovacího zařízení a také současné legislativy v této oblasti," upřesňuje šéf pražských hygieniků.
 
FOTO č. 1: pohled do zasedací místnosti radnice Prahy 3, kde školení probíhalo první den, a kde pracovnice školních jídelen školila vedoucí odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) HSHMP Ing. Anna Füleová
 

Zdroj: MČ Praha 3
 
FOTA č. 2 a 3: o školení na Praze 8, kde za HSHMP přednášely paní Andrea Röslerová a MUDr. Danuše Antošová, byl rovněž velký zájem. Do sálu KD Krakov zavítalo více než 200 zaměstnankyň školních jídelen
 

Zdroj: HSHMP
 

Zdroj: HSHMP
 
Důraz u obou školení, která se konala v úzké spolupráci s městskými částmi Praha 3 a 8,  byl kladen na časté prohřešky, které hygienici řeší ve stravovacích provozech, tj. na důsledné dodržování osobní a provozní hygieny.

Nedílnou součástí školení se proto stalo vysvětlení a nácvik zásad správné hygieny rukou. Toto téma HSHMP již standardně v rámci svých preventivně-osvětově-vzdělávacích akcí nabízí. Cílem a snahou HSHMP bylo nabídnout zaměstnankyním školních jídelen jasnou a ucelenou informaci o významu a postupu správného mytí rukou. Účastnice si po výkladové části správné mytí rukou názorně vyzkoušely a kvalitu umytých rukou pak zkontrolovaly s pomocí UV lampy. Odborný výklad se zaměřil na zdůraznění faktů v jakých situacích, a kdy je nutné si ruce mýt včetně nemocí, které se neumytýma rukama mohou přenášet. Detailně byla vysvětlena i samotná technika správného mytí rukou. "V těchto aktivitách budeme pokračovat i v budoucnu, protože máme za to, že mají smysl a kvalitní prevence nám v budoucnu může ušetřit velkou část práce během naší kontrolnní činnosti," dodává Jarolímek. 

FOTO č. 4: účastnice si své umyté ruce kontrolují pod UV lampou
 

Zdroj: HSHMP
 
 
V Praze 31. 8. 2018
 
 
RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel