Pražští hygienici upozorňují: PŘED PRVNÍM POUŽITÍM TEXTILNÍ ROUŠKY JE TŘEBA JI NEJPRVE VYVAŘIT ČI VYPRAT A VYŽEHLIT

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") vydává následující upozornění: vzhledem k opakovaným dotazům, a vzhledem k tomu, že řada dobrovolníků doma šije roušky z textilních materiálů, které jsou dále distribuovány, aniž by cíloví uživatelé věděli, zda výrobce roušky byl zdravý, a zda rouška byla vyrobena v čistých podmínkách, je třeba UPOZORNIT všechny PŘÍJEMCE TEXTILNÍCH ROUŠEK, že PŘED PRVNÍM POUŽITÍM je MUSÍ NEJDŘÍV VYVAŘIT či VYPRAT (viz níže), VYŽEHLIT, a TEPRVE POTÉ JE NOSIT.

 

Používání roušek

 

Zdravý nositel roušky je chráněn do určité míry před kapénkovou infekcí. Kapénky se do ovzduší dostávají při mluvení, kašli, kýchání, i dýchání infikovaných osob. Infikované osoby nemusí mít žádné projevy nemoci.

 

Člověk infikovaný koronavirem vylučuje virus do okolního prostředí 1 – 2 dny předtím, než začne mít jakékoli potíže, čili o své nakažlivosti pro okolí neví. A toto je situace, ve které nyní platí všeobecná povinnost nosit roušky nebo v krajním případě jinou ochranu úst a nosu.

 

Ve stávající situaci slouží roušky primárně jako vzájemná ochrana dosud potenciálně zdravé osoby: „Já chráním Tebe a Ty chráníš mě“.

 

Roušky jednorázové mohou být používány opravdu jen jednorázově. Samozřejmě v situaci, kdy někdo má jen jednu, musí použít na ochranu obličeje jinou ochranu, např. šálu, šátek, kapesník. S rouškou je při nasazování a odkládání třeba zacházet tak,

  • aby se zbytečně nekontaminovala – aby vnitřní povrch zůstal „čistým“ pro nositele roušky a nekontaminoval se případně dotykem nemytých rukou nebo kontaktem s vnějším povrchem (před nasazením i po sejmutí roušky umyjeme ruce, roušky raději držíme pouze za tkaničky nebo gumičky);
  • aby vnitřní povrch roušky nekontaminoval vnější stranu - to v případě, že nositel by byl infikován koronavirem – ovšem kvůli tomu se roušky nyní nosí - čili: KAŽDÝ musí počítat s tím, že JE POTENCIÁLNĚ INFIKOVANÝ, a že vnitřní povrch jeho roušky potenciálně ohrožuje okolí -  s již použitou rouškou nelze dále jakkoli manipulovat;
  • v každém případě je jednorázovou roušku potřeba nejpozději v průběhu dne zlikvidovat tím, že ji zabalíme, např. do igelitového sáčku a ten dáme uzavřený do směsného odpadu.

 „Bezpečné zacházení s rouškou“ se týká i roušek bavlněných, lhostejno, zda průmyslově či doma šitých.

 

 

Pro bavlněné roušky platí stejná pravidla pro nasazování a odkládání jako u roušek jednorázových (viz výše), ale dají se bez problémů používat opakovaně – jen je třeba pečovat o jejich náležitou dekontaminaci:

  • vypráním v pračce, optimálně na 90°C, usušením + vyžehlením „ze všech stran“ žehličkou nastavenou na maximální teplotu
  • vyvařením v hrnci (20 minut varu v mýdlové vodě) + usušením + vyžehlením „ze všech stran“ žehličkou nastavenou na maximální teplotu

Za optimálních podmínek je rouška považována za znehodnocenou ve chvíli, kdy pro navlhnutí (vlastním dechem nositele nebo vlivem zevních podmínek) její ochrana poklesne do té míry, že přestane sloužit jako bariéra. Lze počítat, že rouška vydrží jednu až dvě hodiny, podle typu použitého materiálu. Při zvlhnutí je třeba roušku sejmout a zacházet s ní jako s infekčním materiálem (uzavřít do igelitového sáčku, jednorázovou roušku v tomto sáčku vyhodit, bavlněnou roušku vyprat - viz výše). Po umytí rukou nasadíme novou čistou roušku, případně použijeme náhradní ochranný prostředek.

 

Pokud někdo používá dočasně jinou ochranu obličeje -  šátek, šálu, rolák – je třeba tyto materiály nejpozději po jednodenním nošení vyprat a vyžehlit maximální doporučenou teplotou pro použitý materiál, v každém případě je tato ochrana méně účinná a méně funkční ve vztahu k nositeli i ostatním osobám!

 

DALŠÍ OSVĚTOVÉ MATERIÁLY: