Pražští hygienici začali zveřejňovat informace o aktuálním výskytu akutních respiračních infekcí – očkování proti chřipce a pneumokoku doporučuje Nemocnice Na Bulovce

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) začíná v aktuální době opětovně na svých internetových stránkách publikovat v pravidelných týdenních přehledech informace o výskytu akutních respiračních onemocnění v Praze.  Každý týden v pondělí se tak veřejnost dozví  řadu zajímavých informací o vývoji v předchozím týdnu nebo třeba srovnání se stejným obdobím v předchozím roce. "Doporučuji proto sledovat pravidelně naše webové stránky, kde se dozvíte mnoho zajímavých informací o výskytu akutních respiračních infekcí v Praze a to včetně zajímavého srovnání s loňskou sezonou," vyzývá veřejnost Jan Jarolímek, ředitel HSHMP. Další aktuální informace byla zveřejněna včera na tomto odkazu – viz link: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/aktualni-vyskyt-hlasenych-akutnich-respiracnich-infekci--ari--za-40--tyden-na-uzemi-prahy-3864_3864_161_1.html .

Letos se HSHMP věnuje společně se svými partnery – Státním zdravotním ústavem (SZÚ) a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) - ve zvýšené míře informování veřejnosti i sdělovacích prostředků o tom, co je chřipka, jaká nebezpečí představuje a také o možnostech účinné prevence.

Na daná témata již HSHMP mimo jiné uspořádala odbornou přednášku pro širokou veřejnost a také velkou tiskovou konferenci:
 

Přednáška o chřipce a její prevenci přilákala na pražskou hygienu nejen Pražany, ale i úředníky nebo studenty medicíny

 

- přímý link: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/prednaska-o-chripce-a-jeji-prevenci-prilakala-na-prazskou-hygienu-nejen-prazany--ale-i-uredniky-nebo-studenty-mediciny-3857_3857_481_1.html

► Chřipka: strašák současnosti – obrana je možná – zpráva z tiskové konference

 

– přímý link: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/chripka--strasak-soucasnosti---obrana-je-mozna-3847_3847_481_1.html

►  záznam z tiskové konference na zpravodajském programu ČT24

 

přímý link: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/tiskova-konference-prazske-hygineny-o-chripce-a-jeji-prevenci-na-programu-ct-24-3849_3849_481_1.html


Jako vědeckými studiemi potvrzeným, nejúčinnějším preventivním opatřením proti chřipce je doporučováno očkováni. Tento postup doporučuje i HSHMP, SZÚ i VZP.


Stejné doporučení zaznělo i na tiskové konferenci „Chřipka a pneumokok: Bojte se - očkujte se!“, kterou v minulých dnech v Praze pořádala Nemocnice Na Bulovce, a kde vystoupila primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. a praktický lékař MUDr. Igor Karen.


HSHMP publikuje tiskovou zprávu, kterou Nemocnice Na Bulovce k danému tématu vydala:


S podzimním a zimním časem pravidelně přichází i období zvýšeného počtu onemocnění virového i bakteriálního původu – akutních respiračních onemocnění, chřipek a následně také pneumokokových infekcí. V loňském roce bylo v České republice přes tisíc případů onemocnění chřipkou s velmi těžkým průběhem, z toho zhruba 300 hlášených úmrtí. V průběhu chřipky může dojít, obzvláště u starších a oslabených jedinců, ke komplikacím.


Nebezpečná bakterie

 

Jedním z častých rizik je také sekundární infekce bakterií Streptococcus pneumoniae, která může u oslabených jedinců vyvolat např. zápal plic či ještě závažnější invazivní pneumokokové onemocnění. V loňském roce onemocnělo na invazivní pneumokokovou infekci 444 osob, 79 z nich zemřelo. Nejpočetnější skupinou byli senioři ve věku od 65 let, kterých onemocnělo celkem 238, 45 z nich nemoci podlehlo.


Nejlepší i nejúčinnější prevence: očkování


Nemocem lze přitom předejít, nejlepší prevencí chřipky i pneumokokových nákaz je očkování. Navíc obě vakcíny jsou pro lidi starší 65 let zcela hrazeny zdravotními pojišťovnami a očkování lze aplikovat současně při jedné návštěvě lékaře. Přesto je proočkovanost proti oběma onemocněním v České republice velmi nízká, proti chřipce je více jak desetkrát nižší oproti doporučení Světové zdravotnické organizace.

 

FOTO: ilustrační obrázek

 


Zdroj: pixabay.com


Chřipka a její komplikace


Chřipka je relativně závažné onemocnění probíhající v epidemiích. Ročně chřipkou onemocní přibližně 10 až 15% populace všech věkových kategorií. Nejvyšší výskyt chřipky je u školáků a u dospívajících, maximum počtu úmrtí pak mezi seniory. Typickým obdobím chřipkových epidemií je začátek kalendářního roku, epidemie obvykle trvá 4 až 8 týdnů. Nekomplikovaná chřipka trvá přibližně jeden týden, často však může dojít ke komplikacím vyvolaným tzv. primární nebo sekundární bakteriální infekcí. MUDr. Hana Roháčová, primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce ke komplikacím chřipky dodává: “K primárním komplikacím patří např. velmi závažný chřipkový zánět plic. I při včasné intenzivní péči umírá až polovina pacientů. Častější komplikací chřipky jsou druhotné bakteriální infekce, které vznikají v důsledku rozsáhlého poškození epitelu dýchacích cest způsobeného virem chřipky. Bakterie tak mají otevřenou cestu k průniku do dolních dýchacích cest, což může vést k závažnému bakteriálnímu zánětu plic.“ Podle praktického lékaře, MUDr. Igora Karena, roste u chřipky riziko následného zápalu plic vyvolaného pneumokoky přibližně stokrát.


Pneumokokové onemocnění může způsobit další, závažnější stavy


Pneumokokové infekce jsou způsobeny bakterií Streptococcus pneumoniae a patří k nejčastějším bakteriálním infekcím u dětí do dvou let a starších lidí. Přenášejí se kapénkovou infekcí a osidlují oblast nosohltanu. Někteří jedinci mohou bakterii pouze přenášet, aniž by u nich onemocnění propuklo. Pokud pneumokoky proniknou z nosohltanu do jiných míst v těle, mohou způsobit závažná onemocnění jako je meningitida, pneumonie nebo sepse. Onemocnění mohou být smrtelná, nebo mohou zanechat trvalé následky. Z hlediska zdroje nákazy a přenosu infekce mohou být významným rizikovým faktorem (nosičem) děti.


Senioři a chronicky nemocní jsou ohroženou skupinou


 Riziko úmrtí na chřipku je u seniorů 60krát vyšší, 75-90% zemřelých na chřipku a její komplikace je ve věku 65 a více let. V tomto věku narůstá i riziko onemocnění pneumokokovým zánětem plic. K rizikovým skupinám kromě seniorů patří lidé s chronickým kardiovaskulárním nebo respiračním onemocněním (CHOPN – chronická obstrukční plicní nemoc a astma), nádorovým onemocněním, kouřící a nadměrně konzumující alkohol a lidé žijící dlouhodobě ve zdravotnickém zařízení nebo domově pro seniory.

 

Očkování je nejlepší prevencí

 K významným preventivním opatřením jak proti chřipce, tak proti pneumokokovým infekcím, patří očkování. Podle doporučení Evropské komise by měla být proočkovanost proti chřipce u seniorské populace 75% a stejné procento i u rizikových skupin. V České republice je však na úrovni 16%. Proočkovanost proti pneumokokovým infekcím je na úrovni pouhých 3-4%.

Složení vakcíny proti chřipce je upravováno každoročně podle doporučení Světové zdravotnické organizace podle aktuálně cirkulujících virů. Z tohoto důvodu je nutné očkování každoročně opakovat. U zdravých dospělých každoročně zabrání v 70-90% onemocnění, u starších osob snižuje potřebu hospitalizace pro pneumonii a chřipku o 30-70% a riziko úmrtí až o 80%. Nejvhodnější období pro očkování je před začátkem chřipkové epidemie v říjnu a listopadu.

Výskyt pneumokokových infekcí je vyšší od října do května, což se kryje s chřipkovou sezonou. MUDr. Hana Roháčová možnosti očkování komentuje: „Prevenci obou onemocnění je vhodné spojit a nechat se proti pneumokokovým infekcím očkovat současně s očkováním proti chřipce, případně samostatně s odstupem dvou týdnů. Vakcína proti pneumokokovým infekcím se aplikuje v jedné dávce bez nutnosti dalšího přeočkování. Proti pneumokokům je možné se dát očkovat celoročně, nezávisle na blížícím se období chřipkových epidemií.“ Očkování proti pneumokokovým infekcím i chřipce je pro seniory nad 65 let zdarma, hradí jej plně zdravotní pojišťovny.

V Praze 9. 10. 2018
 
Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí