Předatestační příprava v roce 2019

Předatestační příprava v roce 2019

 

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje o termínech a podmínkách odborné předatestační stáže lékařů, které v roce 2019 proběhnou ve dvou termínech, a to v souladu se vzdělávacím programem v příslušném oboru specializačního vzdělávání v návaznosti na zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

 

 

V Praze dne 10. 1. 2019

 


MUDr. Zdeňka Jágrová
pověřená zastupováním ředitele


 

Přílohy