Předatestační příprava v roce 2020

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje o termínech a podmínkách odborné předatestační stáže lékařů, které v roce 2020 proběhnou ve čtyřech termínech, a to v souladu se vzdělávacím programem v příslušném oboru specializačního vzdělávání v návaznosti na zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

 

 

V Praze 15. 1. 2020

 


MUDr. Zdeňka Jágrová
pověřená zastupováním ředitele
 


 

Přílohy