Přednáška o chřipce a její prevenci přilákala na pražskou hygienu nejen Pražany, ale i úředníky nebo studenty medicíny

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) uspořádala, v rámci proaktivní kampaně za zvýšení povědomí veřejnosti o nebezpečí onemocnění chřipkou a možnostech prevence, osvětovou přednášku pro širokou veřejnost. V pondělí 24. září 2018 se tak v zasedací místnosti na ředitelství pražské hygieny v Rytířské ulici sešlo poměrně široké spektrum zájemců o problematiku chřipky z řad samotných Pražanů, úředníků, zaměstnanců zdravotnických či sociálních zařízení, ale například také studentů medicíny. Již zmiňovanou proaktivní osvětovou kampaň HSHMP realizuje ve spolupráci s dvěma významnými partnery – Státním zdravotním ústavem (SZÚ) a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP). Úlohy přednášejících se ujaly MUDr. Martina Havlíčková, CSc., vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku ze SZÚ a MUDr. Zdeňka Jágrová, ředitelka protiepidemického odboru pražské hygieny.
 

FOTO č. 1: hlavními přednášejícími byly (zleva) MUDr. Zdeňka Jágrová z HSHMP a MUDr. Martina Havlíčková, CSc. ze SZÚ
 
Zdroj: HSHMP

Chřipka v sezóně 2017/2018 v Česku, odhad vývoje

Paní doktorka Havlíčková ve své přednášce uvedla, že chřipka je jako virová infekce způsobující každoroční epidemie trvalým problémem, stále přítomným v populaci, a že je celosvětovým problémem nejen zdravotním, ale i sociálním a ekonomickým. Zdůraznila, že především u starších pacientů a malých dětí může být onemocnění chřipkou provázeno plicními a mimoplicními komplikacemi. Příkladem mimoplicních komplikací chřipky bývá u dětí častý zánět středouší, postižení srdečního svalu, postižení svaloviny kosterní nebo neurologické komplikace. V lidské populaci se vyskytují tři typy chřipky (A, B a C), přičemž typ C nevyvolává epidemie. Viry se vyskytují ve více variantách a během roku se jejich výskyt proměňuje. U typu A jsou nejčastější subtypy H1N1 a H3N2, u typu B jsou nejobvyklejší linie Yamagata a Victoria. Imunita proti onemocnění je vždy typově specifická, to znamená, že organismus je chráněn vždy jen proti tomu typu, jenž prodělal, či proti němuž byl očkován. Z tohoto důvodu se složení očkovací látky každoročně mění. V uplynulé sezóně 2017-2018 byla zjištěna jednoznačná dominance subtypu A/H1N1 a linie B/Yamagata. Epidemie trvala od 3. do 13. KT 2018 (11 týdnů) - v Evropě obvykle od 52. KT do 12. KT - pro epidemii byla charakteristická vysoká incidence těžkých průběhů chřipky a vysoký počet úmrtí.

Tabulka – celkový počet osob s vážným průběhem chřipky od sezóny 2009/10 do sezóny 2017/18
 

Zdroj dat
: SZÚ
 
V odhadu vývoje v nadcházející sezóně 2018/19 je předpokládaná převaha A/H3N2 s pravděpodobnou ko-cirkulací A/H1N1 a B, ale přesnou predikci zatím nelze učinit. Paní MUDr. Martina Havlíčková, CSc. zdůraznila, že bezpečnou prevencí proti tomuto onemocnění je pouze vakcinace.
 
 
Chřipka v Praze, komplikace a následky pro zdraví Pražanů, prevence
 
V úvodu své přednášky seznámila paní doktorka Jágrová účastníky s historií výskytu chřipky. První popisovaná epidemie byla zaznamenána již v roce 412 př. n. l. v Aténách. V roce 1510 je doložené rozšíření chřipky z Afriky do Evropy.  Další část přednášky byla věnována faktům o možnostech přežití viru. Například na tvrdém bezpórovém povrchu (plast, nerez) přežije virus více než 24 hodin. Účastníci byli seznámeni se systémem hlášení v Praze, který probíhá sentinelově,  data poskytuje 52 ordinací PL a 37 ordinací PLDD.  Ke dni 17. května 2018 bylo z 2667 vyšetření k detekci viru 1114 pozitivních záchytů (41,7 %). Praha se podílí cca 40 % na záchytu virů v Česku. Dále paní doktorka Jágrová uvedla, že každý rok je jiná skladba převažujících typů virů chřipky, a proto je třeba každý rok aktualizovat vakcínu. Očkování proti chřipce obvykle snižuje riziko onemocnění o 60 %. Po aplikaci vakcín proti chřipce byly Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SUKL) hlášeny převážně očekávané nežádoucí účinky, které již byly popsány v souhrnu údajů o přípravku a odpovídají známému bezpečnostnímu profilu vakcín. Nejčastěji hlášenou reakcí byla bolest různých části těla – bolest v místě aplikace, bolest hlavy, končetin, svalů, kloubů a zad. Účastníci přednášky byly seznámeni se složením vakcíny pro sezónu 2018/2019. Čtyřvalentní vakcína rozšíří spektrum ochrany. 

Tabulka - Složení vakcíny 2018/2019
 
A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm 09 like virus;
A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-like virus;
B/Colorado/06/2017-like virus (B/Victoria/2/87 lineage);

B/Phuket/3073/2013- kmen (B/Yamagata/16/88 lineage)

 
Po krátkém shrnutí doporučení očkování pro osoby nad 50 let uvedla paní doktorka Jágrová konkrétní kazuistiky. Na závěr byli účastníci upozorněni na dodržování hygienických opatření v případě onemocnění, ke snížení rizika nakažení rodinných příslušníků či jiných spolubydlících osob.

Tabulka – Hygienická opatření ke snížení rizik nákazy lidí v nejbližším okolí nemocného:
 
•  udržuji si od ostatních odstup nejlépe alespoň 1 metr
•  spím v oddělené místnosti, pravidelně větrám
•  při kašli, kýchání a smrkání si zakrývám nos a ústa papírovým kapesníkem, který vždy po použití vyhodím do uzavřeného odpadkového koše a poté si umyji ruce
•  z domova vycházím -  v období, kdy mohu být pro své okolí infekční - pouze v nezbytném případě
•  plánované návštěvy u odborných lékařů odložím, pokud nejsou nezbytně nutné
 

HSHMP pro účastníky přednášky připravila preventivní osvětové materiály pro laickou i odbornou veřejnost.

Chřipka - prevence
 
 
Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí