Preventivní akce Evropský týden testování na HIV a žloutenky také v Praze: 23. – 30. listopadu 2018

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se připojuje k osvětové kampani „Evropský týden testování na HIV a žloutenky“, která v mnoha státech Evropy, včetně ČR, proběhne v období od pátku 23. do pátku 30. listopadu 2018. Bude tak předcházet 1. prosinci, kdy je připomínán „Světový den boje proti AIDS“. V uváděné době budou mít lidé možnost se nechat zdarma otestovat na HIV infekci způsobující onemocnění AIDS a dále na žloutenku B a C. Budou tak moci předejít eventuálnímu pozdnímu odhalení infekce.
 
Na území hl. m. Prahy se mohou zájemci nechat zdarma otestovat hned na 8 místech, a to právě již ve výše uváděném období, 23. - 30. listopadu. HSHMP tuto aktivitu velmi vítá,  proto se k této aktivitě připojuje, a zároveň vyzývá obyvatele hl. m. Prahy, kteří mají jakékoli pochybnosti, k aktivní účasti na této důležité preventivní akci. Zastřešující organizací kampaně na území ČR je Státní zdravotní ústav v Praze.
 
 
Evropský testovací týden nabízí ideální příležitost, jak odhalit počátky HIV infekce. Čím dříve je infekce odhalena, tím účinněji odpovídá tělo pacienta na léčbu a předchází se nežádoucím komplikacím. Akce je určena široké veřejnosti. Nechat se otestovat může každý, kdo byl v minulosti vystaven riziku infekce HIV – zejména prostřednictvím nechráněného pohlavního styku nebo kontaktu s infikovanou krví při injekčním užívání drog. Testování by měli využít především lidé ze skupin ohroženějších HIV infekcí a žloutenkami, tedy muži mající sex s muži, osoby poskytující sexuální služby za úplatu a injekční uživatelé drog.
 
HIV statistika v Praze

K 30. 9. 2018 bylo na území hl. m. Prahy evidováno 1 630 HIV pozitivních lidí a u 269 osob se projevily klinické příznaky samotného onemocnění AIDS (dle kumulativních údajů za období 1. 10. 1985 – 30. 9. 2017). Od ledna do konce září bylo v hl. m. Praze nově diagnostikováno celkem 89 HIV pozitivních případů, přičemž v září bylo HIV prokázáno u 9 lidí.  V celé ČR bylo k 30. 9. 2018 evidováno 3 322 HIV pozitivních, z toho v 622 případech se již u pacientů objevily klinické příznaky nemoci AIDS (dle kumulativních údajů za období 1. 10. 1985 – 30. 9. 2017).
 
V oblasti prevence přenosu viru HIV doporučuje HSHMP dodržovat osvědčená pravidla: věrnost v partnerských vztazích, při náhodném sexuálním kontaktu vždy správně a důsledně používat prezervativ, uživatelé drog by měli používat výhradně sterilní vybavení při injekčním užívání.
 
FOTO č. 1: ilustrační obrázek
Zdroj: pixabay.com
 
Statistika hepatitid v Praze
 
Z kumulativních statistik za období 1. 1. - 21. 11. 2018 plyne, že na území hlavního města Prahy bylo hlášeno 15 onemocnění žloutenkou A, 79 onemocnění žloutenkou B, celkem 44 onemocnění bylo hlášeno u žloutenky E a nejvyšší počet onemocnění byl hlášen u žloutenky C, kdy počet nemocných činil celkem 117 osob.
 
Včasný záchyt hepatitid vede k rychlému zahájení účinné léčby a dává velkou šanci na úplné vyléčení. HSHMP dlouhodobě doporučuje zájemcům zvážit možnost očkování proti virové hepatitidě A a B.
 
V rámci prevence tohoto onemocnění HSHMP upozorňuje na nutnost pečlivě dodržovat pravidla osobní hygieny, nekonzumovat potraviny a vodu z neověřených či nedůvěryhodných zdrojů, a to zejména při cestování, a vyvarovat se rizikového chování, tedy hlavně nitrožilního užívání drog se sdílením injekčních jehel a stříkaček.
 
FOTO č. 2: ilustrační obrázek


Zdroj: pixabay.com
 
 
Název organizace Státní zdravotní ústav
Datum a čas testování 26. 11. – 30. 11. 2018 od 8:00 do 18:00
Místo/adresa Státní zdravotní ústav, budova č. 3, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10
Poznámka Anonymní testování na HIV ze žilní krve. Testování na HBV, HCV a syfi lis. Testování určena pro širokou veřejnost, muže mající sex s muži, injekční uživatele drog, sexuální pracovníky.
 
Název organizace Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Datum a čas testování 23. 11. – 30. 11. 2018 vždy od 7:30 do 11:30
Místo/adresa Dittrichova 17, 120 00 Praha 2 (budova Krajské hygienické stanice)
Poznámka

Anonymní testování na HIV ze žilní krve. Testování na HCV, HBV a syfilis. Testování určena pro širokou veřejnost, injekční uživatele drog, muže mající sex s muži a sexuální pracovnice.

 

Název organizace
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
Datum a čas testování 26. 11. – 24. 11. 2018 vždy od 7:00 do 8:30
Místo/adresa Sokolovská 60, 180 00 Praha 8
Poznámka Anonymní testování na HIV ze žilní krve. Testování na HCV, HBV, syfi lis. Testování určena pro širokou veřejnost, injekční uživatele drog, muže mající sex s muži a sexuální pracovnice.

 

Název organizace Všeobecná fakultní nemocnice, Sexuologický ústav
Datum a čas testování 29. 11. 2018 od 8:00 do 11:00
Místo/adresa Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2
Poznámka Testování na HIV ze žilní krve pro širokou veřejnost a muže mající sex s muži; testování na HBV z žilní krve pro muže mající sex s muži, injekční uživatele drog a sexuální pracovnice; testování na HCV z žilní krve pro injekční uživatele drog a jejich sexuální partnery.
Testování pouze s kartičkou pojišťovny (není anonymní)

 

Název organizace Česká společnost AIDS pomoc, z. s
Datum a čas testování 26. 11. 2018 od 16:00 do 19:00
28. 11. 2018 od 9:00 do 12:00
Místo/adresa Dům světla, Malého 282/3, 180 00 Praha 8 – Karlín
Poznámka Anonymní testování na HIV ze žilní krve a HBV a HCV z kapilární krve pro muže mající sex s muži.

 

Název organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.
Datum a čas testování 27. 11. 2018 od 13:00 do 17:00
Místo/adresa Poradenské centrum Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 (vchod z Opletalovy ul.)
Poznámka Anonymní testování na HIV a HCV z kapilární krve pro sexuální pracovnice.

 

Název organizace Progressive, o.p.s
Datum a čas testování 27. 11. a 28. 11. 2018 od 13:00 do 18:00
Místo/adresa Kontaktní a poradenské centrum závislostí STAGE 5, Mahenova 4,
150 00 Praha 5
Poznámka Anonymní testování na HIV z kapilární krve a testování na HCV a syfi lis z kapilární krve pro širokou veřejnost a injekční uživatele drog; seznámení s poskytovanými službami.

 

Název organizace SANANIM, z.ú. (Terénní programy – TP, Kontaktní centrum – KC)
Datum a čas testování TP:

23. 11. 2018 od 14:00 do 18:00
26. 11. 2018 od 14:00 do 18:00
28. 11. 2018 od 14:00 do 18:00
30. 11. 2018 od 14:00 do 18:00

KC:

23. 11 2018 od 12:00 do 17:00,
26. 11. 2018 od 13:00 do 18:00
27.11. – 30. 11. 2018 od 12:00 do 16:00
Místo/adresa TP – Sanitka Vrchlického sady, Praha 1 (u Hlavního nádraží)

KC – Kontaktní centrum, Na Skalce 15, 150 00 Praha 5
Poznámka Anonymní testování na HIV a testování na HCV z kapilární krve pro injekční uživatele drog s doporučením následné péče.

 

Detailní informace
 
Bližší podrobnosti k akci "Evropský testovací týden HIV a žloutenky" jsou zveřejněny na internetových stránkách Národního programu HIV/AIDS v ČR http://www.prevencehiv.cz/otestuj-se-dodrzuj-lecbu-mysli-na-prevenci .
 
Osvětové materiály
 
 
V Praze 23. 11. 2018
 
Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP