Při předávání hlášení o pobytu v cizině či výsledků testů na covid-19 je nutné uvádět kompletní osobní údaje

Hygienická stanice hlavního města Prahy, jako místně a věcně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví v Praze, informuje, že občané ČR a cizinci mají při návratu ze zahraničí povinnost oznámit tuto skutečnost HSHMP, která následně nařizuje příslušná karanténní opatření, nebo do 72 hodin od vstupu na území ČR absolvovat jako samoplátci test RT-PCR a výsledek testu bezodkladně rovněž předložit HSHMP.  Problematiku se všemi podrobnostmi a výjimkami celistvě upravuje Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 20599/2020-1/MIN/KAN z 15.5.2020.

 

Test je možné absolvovat a uhradit na některém z několika odběrových míst - viz stránky HSHMP  http://www.hygpraha.cz/dokumenty/pocet-odberovych-mist-na-covid-19-se-dale-rozrusta-4836_4836_161_1.html nebo https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/.  

 

HSHMP občany upozorňuje, že je nezbytně nutné v podávaných hlášeních uvádět kompletní údaje o dané osobě v následující zřetelné formě:

 

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bydliště / Pobyt v místě karantény:

Kontakt (e-mail/mobil): 

 

Bez takto zřetelně sdělených údajů není možné zpracovávat příslušné dílčí úřední kroky upravující karanténní či izolační opatření.

 

 

HSHMP má pro hlášení návratu ze zahraničí i předávání výsledků absolvovaných testů zřízenu speciální elektronickou adresu

covid-hc@hygpraha.cz . Na tuto elektronickou adresu není možné v žádném případě směřovat jakákoli jiná podání, dotazy či podněty. Ty je nadále nutné směřovat na obecnou elektronickou adresu podatelna@hygpraha.cz  .

 

V případě předložení negativního výsledku testu je možné nařízenou karanténu ukončit.

 


Pro případné telefonické konzultace v dané problematice je možné využít operátorů na bezplatné informační lince o koronaviru na telefonním čísle 1212.


► Aktuálně o koronaviru - SPECIALIZOVANÁ INTETNETOVÁ STRÁNKA MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ K ONEMOCNĚNÍ COVID-19 - OBSAHUJE KOMPLEXNÍ INFORMACE (denně aktualizováno)  


 

V Praze 21.5.2020

Mgr. Zbyněk Boublík
tiskový mluvčí HSHMP