Připojte se s námi ke kampani „Suchej únor“

Hygienická stanice hlavního města Prahy se připojuje ke kampani „Suchej únor“

 
Alkohol je tradiční legální droga, se kterou jsme se naučili žít a je běžnou součástí našich jídelníčků a společenské zábavy. Často se však podceňují rizika této drogy. Nadměrné pití alkoholu má neblahé zdravotní a sociální důsledky, které vyplývají ze změn biochemických procesů v organismu, zejména vznikem otravy a závislosti. Zvyšuje riziko výskytu onemocnění srdce, cirhózy jater, je častou příčinou úrazů či násilných činů a podílí se na vzniku některých druhů nádorového bujení.
 
 
Spotřebu čistého alkoholu u osob starších 15 let dle jednotlivých zemí znázorňuje obrázek 1.
 
 
Obrázek 1: Spotřeba alkoholu v jednotlivých zemích v litrech na osobu starší 15 let za rok 2010
Zdroj: WHO, Globální informační systém o alkoholu a zdraví
 
 
Alkohol pije denně 13 % české populace, ale rizikově jej konzumuje přes půl milionu Čechů. Ročně v Česku umírá zhruba 6500 osob na následky spojené s užíváním alkoholu. Roční spotřeba alkoholických nápojů (čistého alkoholu) se dle Českého statistického úřadu za období let 2012 -2015 téměř nemění, dosahuje zhruba 10 l/osobu. 
 
 
Z výsledku Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) realizované v roce 2015 vyplynulo, že čeští šestnáctiletí vykazují v evropském kontextu nadprůměrný výskyt (graf 1) zejména v pití alkoholu v posledních 30 dnech a pití alkoholu do 13 let věku, kde zaujímají 2. místo. Průměrný věk konzumace první sklenice alkoholu je kolem 12 let.
 
 
Graf 1: Konzumace alkoholu mezi českými studenty ve srovnání s evropským průměrem, rok 2015, v %
Zdroj: Národní ústav duševního zdraví
 
 
Liga otevřených mužů vyzývá nejen české muže k zapojení do výzvy „Suchej únor“, jejímž cílem je naučit se konzumaci alkoholu vědomě regulovat. Do této výzvy se může zapojit každý, není potřeba se registrovat. K výzvě se můžete přihlásit na Facebooku nebo založit tým, který během února bude vybírat finanční prostředky na projekt Patron podporující dospívající chlapce z dětských domovů na jejich cestě k vlastní nezávislosti. Bližší informace o této kampani získáte v příloze a na tomto odkaze: http://suchejunor.cz/
     
 
Pro osoby bojující se závislosti na alkoholu a pro jejich rodinné příslušníky, či osoby blízké jsme připravili seznam odborných léčebných center na území hlavního města Prahy, které nabízí pomoc při léčení závislosti (příloha).
 
 
 
V Praze dne 31. 1. 2017
 
 Ing. Anna Fűleová
 vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky