Prodej osobního automobilu Škoda Fabia – výběrové řízení – 2. kolo

ČR - Hygienická stanice hlavního města Prahy, jakožto organizační složka státu, nabízí v souladu s ustanovením § 19c odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů a částí čtvrtou a pátou vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu ve znění pozdějších předpisů nepotřebný movitý majetek „Osobní automobil Škoda Fabia 1.4 sedan“ k prodeji všem právnickým a fyzickým osobám. Vyhlašovaná minimální kupní cena je ve výši 60 % ceny stanovené dle znaleckého posudku, tj. ve výši 22 800,- Kč. Bližší informace v přiloženém oznámení. Vůz je registrován v ČR, 1. majitel.

             

Lhůta pro projevení zájmu je do 2. 8. 2018.

 

 

V Praze dne 20. 7. 2018

 

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

ředitel