Prodej osobního automobilu Škoda Superb – výběrové řízení

ČR - Hygienická stanice hlavního města Prahy, jakožto organizační složka státu, nabízí v souladu s ustanovením § 19c odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů a částí čtvrtou a pátou vyhlášky č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu ve znění pozdějších předpisů nepotřebný movitý majetek „Osobní automobil Škoda Superb 2.8 V6“ k prodeji všem právnickým a fyzickým osobám a to ve výši nejméně 58 000,- Kč.

 

Bližší informace jsou k dispozici v  příloze pod článkem.

 

Lhůta pro projevení zájmu je do 1. 7. 2018.

 

V Praze dne 1. 6. 2018

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA

ředitel


 

Přílohy