Projekt Integrovaný systém uživatelů pro krajské hygienické stanice

Hygienická stanice hlavního města Prahy informuje veřejnost, že Ministerstvo zdravotnictví, Odbor informatiky ve spolupráci se zástupci KHS, započalo realizaci projektu „Integrovaný systém uživatelů pro Krajské hygienické stanice“.
 
Hlavním výstupem bude nový  jednotný integrovaný  komunikační systém MZ ČR pro Krajské hygienické stanice a modernizovaný systém správy uživatelů.
 
Více informací naleznete zde:
 

http://www.nsez.cz/dokumenty/projekt-integrovany-system-uzivatelu-pro-krajske-hygienicke-stanice_15564_31.html

 


V Praze dne 11. 6. 2018

 

RNDr. Jan Jarolímek, Ph.D., MBA
ředitel