Promořenost klíšťat původcem klíšťové meningoencefalitidy v roce 2016 - sledované oblasti HSHMP

Lokality sledované Hygienickou stanicí hlavního města Prahy:
 
Lokalita Datum Samice Samci Nymfy Celkem
9, Klánovický les 10.5.2016 5 5 40 50
  výsledky neg neg neg  
9, Satalická obora 23.5.2016 4 12 4 20
  výsledky neg neg neg  
4, Kunratický les 23.5.2016 12 12 30 54
U Václava IV. výsledky neg neg neg  
6, Divoká Šárka 6.6.2016 5 6 53 64
Horní Šárka výsledky neg neg neg  
7, Stromovka 9.6.2016 3 2 12 17
  výsledky neg neg neg  
5, Prokopské údolí 9.6.2016 15 12 15 42
okolí Dalejského pot. výsledky neg neg neg  
5, Pod Kesnerkou 9.a10.6.2016 15 7 29 51
  výsledky neg neg neg  
6, Divoká Šárka 29.6.2016 8 4 112 124
Horní Šárka výsledky POZITIVNÍ neg neg  

 

 

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") pravidelně sleduje promořenost klíšťat virem Klíšťové encefalitidy a Lymskou boreliózou již od roku 1985. Sběr se  provádí ve vytipovaných, stejných lokalitách, kde se klíšťata ve vyšší míře vyskytují.

 

Každoročně je tak sběr prováděn v těchto pražských lokalitách: Klánovický les; Točná; Kunratický les; Satalická obora; Prokopské údolí; Modřanská rokle; Ďáblický háj; Divoká Šárka.

 

Tyto lokality jsou  doplňovány o místa, která nemocní udávají jako místa akvírace nakaženého klíštěte, po kterém bylo potvrzeno onemocnění Klíšťovou encefalitidou nebo Lymskou boreliózou. Sběr je prováděn tzv. „vlajkováním“ vždy  na konci jarního období a na začátku podzimního období v době maximálního výskytu klíšťat, který závisí na klimatických podmínkách. Sbírají se všechna vývojová stadia (larvy, nymfy, dospělci), která se následně odesílají na vyšetření viru Klíšťové encefalitidy a Lymské boreliózy.

 

Pozitivní záchyt viru Klíšťové encefalitidy u klíštěte lze hodnotit jako upozornění obyvatelům dané lokality na možnost akvírace viru Klíšťové encefalitidy v uvedené oblasti. Nelze však automaticky předpokládat, že záchyt nakaženého klíštěte povede k přenosu onemocnění Klíšťovou encefalitidou. Přenos onemocnění z nakaženého klíštěte je ovlivňován více faktory (doba přisátí, imunitní stav jedince, věk atp.).

 

Preventivní opatření lze rozdělit do několika skupin:

 

Ad1) Všeobecná prevence:

  • Vhodný, světlý oděv  při pobytu v přírodě
  • Použití repelentů
  • Po návratu z přírody důkladná prohlídka celého těla – s dobou přisátí klíštěte se zvyšuje riziko vzniku onemocnění

 

Odstraňování klíštěte:

  • Dezinfekce místa s přisátým klíštětem přednostně jodovým dezinfekčním prostředkem
  • Odstranění pinzetou nebo jinou pomůckou, nikdy klíště neodstraňovat holýma rukama – riziko přenosu
  • Následná dezinfekce místa přisátí
  • Sledování kožních změn v místě přisátí klíštěte

 

Ad2) Specifická prevence:

  • Očkování

 

 

V Praze dne 26.7.2016

 
MUDr. Zdeňka Jágrová
ředitelka protiepidemického odboru