Protikuřácký zákon přinesl v Praze za letošní první pololetí pokuty ve výši 62 tisíc korun

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“) v metropoli v prvním pololetí letošního roku provedla v provozovnách stravovacích služeb 260 kontrol na dodržování protikuřáckého zákona v restauracích. Závady byly zjištěny v 50 případech. Zaměstnanci HSHMP zároveň řešili 21 podnětů od občanů, které se týkaly právě kouření.

 

Zjištěné závady souvisely se značením zákazu kouření v provozovně stravovacích služeb, umístěním textu zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků osobám mladším 18 let, kouřením fyzických osob v provozovně stravovacích služeb a porušením povinnosti provozovatele stravovacích služeb vyzvat osobu, která nedodržuje zákaz kouření, aby v tomto jednání nepokračovala nebo, aby tento prostor opustila.

 

Došlo k udělení 15 sankcí v celkové výši 62 000 Kč. Sedm pokut ve výši 11 000 Kč hygienici udělili jen za porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Dalších osm pokut v celkové výši 51 000 Kč provozovatelé dostali za více přestupků, které se týkaly nejen „protikuřáckého“ zákona, ale i zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. V těchto případech byly zjištěny nedostatky v provozní a osobní hygieně, křížení činností a podobně.

 

FOTO: ilustrační obrázek

 

Zdroj: pixabay.com

 

V rámci prováděných kontrol HSHMP úzce spolupracuje s Policií ČR.

 

V Praze 29. 7. 2019

 

MUDr. Zdeňka Shumová

ředitelka odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání