Rada/odborný rada - krizový manažer - SM 46

Ředitelka HSHMP se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 25. 6. 2020  výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada - krizový manažer - SM 46 (12. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

V Praze dne 25. 6. 2020

 

 

Gabriela Jurčíková

odborný referent oddělení personalistiky