Rada/odborný rada - právník - SM 356 + SM 357

Ředitelka HSHMP se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 24. 7. 2020 spojené výběrové řízení na služební místa rada/odborný rada - právník – SM 356 + SM 357 (12. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

V Praze dne 24. 7. 2020

 

 

Gabriela Jurčíková

odborný referent oddělení personalistiky