Rada/odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální - pobočka Severozápad

Ředitel HSHMP se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 5. 6. 2018  výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny obecné a komunální - pobočka Severozápad (11. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

V Praze dne 5. 6. 2018
 

 

Gabriela Jurčíková

odborný referent oddělení personalistiky


 

Přílohy