Rada/odborný rada oddělení hygieny práce - pobočka Sever

Ředitel HSHMP se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 21. 5. 2019  výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce – pobočka Sever (11. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

V Praze dne 21. 5. 2019

 

 

Gabriela Jurčíková

odborný referent oddělení personalistiky