Rada/odborný rada oddělení hygieny práce - pobočka Severozápad - SM 131

Ředitelka HSHMP se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 4. 8. 2020 výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce – pobočka Severozápad – SM 131 (11. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

V Praze dne 4. 8. 2020

 

 

Gabriela Jurčíková

odborný referent oddělení personalistiky