Rada/odborný rada oddělení hygieny práce - pobočka Východ

Ředitel HSHMP se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 11. 9. 2018  výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny práce - pobočka Východ (11. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

V Praze dne 11. 9. 2018

 

 

Gabriela Jurčíková

odborný referent oddělení personalistiky