Rada/odborný rada oddělení hygieny výživy - pobočka Sever - SM 363

Ředitelka HSHMP se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje dne 2. 7. 2020 výběrové řízení na služební místo rada/odborný rada oddělení hygieny výživy – pobočka Sever – SM 363 (11. platová třída). Bližší informace v přiloženém oznámení.

 

V Praze dne 2. 7. 2020

 

 

Gabriela Jurčíková

odborný referent oddělení personalistiky